Duchovní obnova - Otcovo srdce 20. - 22. 9. 2024

Duchovní obnova - Otcovo srdce 20. - 22. 9. 2024

Rádi bychom vás pozvali na víkendovou duchovní obnovu o Boží Otcově lásce.

Setkání bude zaměřeno na zakoušení Boží Otcovské lásky, dobroty, odpuštění a přijetí identity Božích synů a dcer.

Poslání služby Otcova srdce je přinášet  lidem v ČR všech generací poselství o Bohu jako milujícím Otci, jehož zakoušená láska proměňuje srdce a uzdravuje vztahy. Služba zprostředkovává cestu ze srdce sirotka k srdci syna a dcery a nese poselství o smíření a jednotě Božích dětí.

Tým Otcova srdce svědčí o tom, že poselství o Lásce proměňuje životy. Skrze každého jednotlivce, kterého se dotkla Boží Otcova láska, začíná změna rodiny, církve a celého národa. Proměna je možná skrze proměněná srdce.

Svědectví účastníků si můžete přečíst zde.

Číst dál