Blog farnosti

Misijní koláč

Misijní koláč

Naše farnost se na čtvrtou postní neděli tradičně připojuje k akci Misijní
koláč. Letos připadá na 19. března.

Číst dál
Beseda s historikem Jaroslavem Šebkem

Beseda s historikem Jaroslavem Šebkem

Ve středu 8. března od 18 hod. navštíví Komunitní centrum Farní dvůr v Hostivaři historik Doc. Mgr. Jaroslav Šebek PhD. DSc. Setkání s ním jsme pracovně nazvali „Současné globální události a proměny české společnosti v kontextu kulturně‑politického a společenského vývoje 20. století“.Srdečně vás zveme na zajímavou přednášku s besedou.

Číst dál
Přednášky a film o Božím milosrdenství a Faustýně Kowalské

Přednášky a film o Božím milosrdenství a Faustýně Kowalské

Na (půl) hodinu Božího milosrdenství budou po tři postní neděle navazovat přednášky a film, které nám pomohou prohloubit pochopení pokladu, který nám zprostředkovává sv. Faustýna. 5., 12. a 26. 3.  od 15,45 hod. vás zveme do Komunitního centra Farní dvůr. 

Číst dál
Pobožnosti prvních sobot

Pobožnosti prvních sobot

Všechny soboty jsou od nepaměti zasvěcené Panně Marii jako dny její největší prázdnoty a  bolesti a zároveň jsou dnem osvědčení její pevné víry po Ježíšově smrti. Od března se budou sobotní mariánské pobožnosti pravidelně konat v hostivařském kostele. Srdečně zveme na mši. a následnou pobožnost v 8 hod.

Číst dál
Extrémní křížová cesta

Extrémní křížová cesta

31. 3. zveme fyzicky zdatné odvážlivce k účasti na Extrémní křížové cestě. Je to velká výzva, námaha, ale hlavně setkání s Bohem.

Číst dál
Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova

Duchovní obnova bývá pro prožití postního období a Velikonoc velkou posilou. V letošním postním období (11. 3.) ji pro nás slíbil připravit o. Bogdan Stępień OSPPE. Tématem obnovy bude Obrácení – poprvé, podruhé, potřetí…

Číst dál
Postní průvodce pro děti 2023

Postní průvodce pro děti 2023

Bůh nás moc miluje, každý den, každou hodinu, každou minutu
našeho života ...
To je hlavní zpráva, kterou si máme v postní době připomínat.
Velikonoce jsou největší svátky, které slavíme, proto se na ně
připravujeme. Období přípravy je právě postní doba.

Číst dál
Popeleční středa a začátek postní doby

Popeleční středa a začátek postní doby

Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Datum popeleční doby je pohyblivé (letos 22. 2.) a odvíjí se od data Velikonoc (Velikonoční triduum 7. - 9. 4.) Výrazným symbolem Popeleční středy je tzv. "popelec" - tedy udělování kříže na čelo z popela loňských ratolestí.

Číst dál
Materiální pomoc Ukrajině

Materiální pomoc Ukrajině

Naše farnost se s materiální pomocí připojuje k projektu Nadace sester Boromejek. Aktuálmní sbírka se koná od 6. do 24. 2. Seznam sběrných míst a potřebných věcí najdete na https://www.nadacesesterboromejek.cz/. Za naši farnost je kontaktní osobou Toník Randa, který může zprostředkovat předání věcí, nemáte-li možnost je odvézt do sběrných míst.

Číst dál
Postní modlitební maratony s Faustýnou Kowalskou

Postní modlitební maratony s Faustýnou Kowalskou

Modlitební maratony se v naší farnosti v minulých letech staly tradicí. Letos nám pro ně bude inspirací sv. Faustýna Kowalská a poselství, které chtěl jejím prostřednictvím Ježíš předat nám všem: Během postní doby se budeme společně se sv. Faustýnou učit rozvíjet milosrdenství k druhým i k sobě. Budeme se učit vnímat Ježíše jako zdroj velikého Božího milosrdenství, do kterého můžeme vstupovat a svými modlitbami do něj přivádět všechny lidi a duše, které ho milosrdenství potřebují.

Číst dál
Světový den nemocných a možnost přijmout svátost pomazání nemocných

Světový den nemocných a možnost přijmout svátost pomazání nemocných

12. 2. při všech mších svatých (v 8; 9,30, 11 a 18 hod.) v Hostivaři i Záběhlicích bude možné přijmout svátost pomazání nemocných. Je třeba být ve stavu milosti posvěcující, být straší 60ti let nebo trpět nemocí, která není z okruhu běžných nemocí (virozy, chřipky, apod.).

Číst dál
Duchovní společenství Arcibiskupství pražského "Eucharistická hodina"

Duchovní společenství Arcibiskupství pražského "Eucharistická hodina"

Arcibiskup pražský Jan Graubner nově zřídil společenství věřících Eucharistická hodina. Přihlášení do společenství je možné prostřednictvím o. Karola, který přihlášku předá na Strahovské opatství. Status společenství najdete v tomto článku.

Číst dál
Varhanní seminář

Varhanní seminář

Zveme amatérské i profesionální hudebníky, studenty hudebních oborů na ZUŠ nebo jiných výukových institucí k možnosti dozvědět se základní informace o hře na varhany a vyzkoušení si hry na ně.

Číst dál
Týden modliteb za jednotu křesťanů a ekumenická bohoslužba

Týden modliteb za jednotu křesťanů a ekumenická bohoslužba

Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů  se i letos koná ve dnech 18. - 25. ledna 2023. Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: "Učte se činit dobro, hledejte právo" (Iz 1,17).

Číst dál
Tříkrálová koleda a sbírka 2023 v Hostivaři a Záběhlicích

Tříkrálová koleda a sbírka 2023 v Hostivaři a Záběhlicích

Tříkrálová koleda 2023 a Tříkrálová sbírka v Hostivaři a Záběhlicích probíhá od 1. do 15. ledna 2023. Přispět je možné několika způsoby.

Číst dál