Blog farnosti

Nový apoštolský nuncius dorazí do Prahy 1. července

Nový apoštolský nuncius dorazí do Prahy 1. července

Nový apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo přiletí do České republiky v pátek 1. července 2022. Bude tedy již přítomen na slavnostním uvedení nového pražského arcibiskupa Jana Graubnera do úřadu. Jeho další kroky budou směřovat na Velehrad, kde se zúčastní Dnů lidí dobré vůle i následného plenárního zasedání ČBK.

Číst dál
Nový pražský arcibiskup Jan Grabner

Nový pražský arcibiskup Jan Grabner

Mons. Jan Graubner bude slavnostně uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v sobotu 2. července 2022 v 10:00 hod. při pontifikální mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Číst dál
Výstava výtvarné tvorby žáků ZUŠ Hostivař a Akademie umění a kultury

Výstava výtvarné tvorby žáků ZUŠ Hostivař a Akademie umění a kultury

Srdečně vás zveme od 24. o 26. 6. do farní stodoly na výstavu prací dětí a seniorů ze Základní umělecké školy Hostivař. Výstava bude zahájena v pátek 24. 6. v 16 hod. V sobotu a v neděli bude otevřená vždy od 10 do 17 hodin.

Číst dál
Svatodušní vigilie

Svatodušní vigilie

Slavnost Seslání Ducha Svatého neboli Letnice letos připadají na neděli 5. 6. V předvečer této slavnosti 4. 6. od 18 hod. bychom vás rádi pozvali k svatodušnímu bdění spojenému se mší  sv., nešporami, promluvou, svědectvím, chválami a modlitbou za vilití Ducha Svatého.

Číst dál
Noc kostelů v Hostivaři a Záběhlicích

Noc kostelů v Hostivaři a Záběhlicích

Letos již po třinácté budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů v České republice poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Mottem letošní Noci kostelů je „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou noc mu budu zpívat a chválit ho.“

Srdečně vás zveme do našich kostelů a těšíme se na vás s bohatým programem pro děti i dospělé.

Číst dál
Koncert dechového uskupení Kalabis Quintet

Koncert dechového uskupení Kalabis Quintet

12. 6. 2022 od 17 hod. vás společně s Patnáctkou kulturní, z. s. zveme na koncert pěti vynikajících hudebnic (Zuzana Leimer – flétna, Jarmila Jermářová – hoboj, Anna Sysová – klarinet, Denisa Beňovská – fagot a Adéla Psohlavcová – lesní roh), které vystoupí v rámci seskupení Kalabis Quintet v hostivařském kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Akce se koná za finanční podpory Městské části Praha 15.

Číst dál
Boží tělo a farní odpoledne

Boží tělo a farní odpoledne

19. 6. budeme v Hostivaři slavit Slavnost těla a krve Páně (Boží tělo). Zveme na mši, průvod a farní odpoledne spojené s piknikem.

Číst dál
Dobrovolnická pomoc s adaptací předškolních ukrajinských dětí do českého prostředí

Dobrovolnická pomoc s adaptací předškolních ukrajinských dětí do českého prostředí

Kdo by se chtěl dobrovolnicky zapojit do pomoci s adaptací ukrajinských dětí do českého prostředí, může se přihlásit jako dobrovolník do projektu Městské části Prahy 15.

Dobrovolnická činnost bude spočívat v učení ukrajinských dětí českému jazyku formou hry (ve spolupráci s ukrajinskými učitelkami).

Číst dál
Farní pouť do Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem

Farní pouť do Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem

28. 5. se společně vydáme na pouť do Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem. Čeká nás komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi s originálem Palladia a Staroboleslavským pokladem,
kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi a Brandýského zámku.

Číst dál
Májová pobožnost v Záběhlicích

Májová pobožnost v Záběhlicích

Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii, a proto se v církvi tradičně v tomto měsíci konají tzv. májové pobožnosti.

V našem záběhlickém kostele Narození Panny Marie se uskuteční pobožnost v neděli 15. 5. od 15.00.

Číst dál
Sběr věcí pro uprchlíky z Ukrajiny ve spolupráci se organizací Šatník

Sběr věcí pro uprchlíky z Ukrajiny ve spolupráci se organizací Šatník

Asi každý z nás nějak v uplynulých týdnech pomáhal a pomáhá, aby alespoň trochu zmírnil následky probíhající války na Ukrajině. Pro řadu z nás to nemusí být vždy logisticky ani jinak snadné (například donést věci do sbírky na druhou stranu Prahy).

Pokud se to týká I vás, máme pro Vás neodolatelnou nabídku - sběr věcí pro potřebné uprchlíky prostřednictvím organizace  Šatník.

Číst dál
Cesta světla, laser game a táborák

Cesta světla, laser game a táborák

Zveme mladší mládež farnosti na duchovně herní sobotu 30.4. Na programu je pobožnost Cesta světla, laser game a táborák. Začátek v 9 h. Zájemci ať se prosím přihlásí na emailu [email protected].

Číst dál
Výlet pro rodiny s dětmi

Výlet pro rodiny s dětmi

Letošní výlet pro rodiny s dětmi se bude konat v neděli 8. 5. 2022. Bude zvláštní tím, že ho začneme společnou mší v Záběhlicích v kostele
Narození Panny Marie (v 9.30 hod.).

Číst dál
Přírodovědná přednáška s vycházkou

Přírodovědná přednáška s vycházkou

23. 4. od 14 hod. vás zveme na vycházku s přednáškou nazvanou Pozorování jara v meandrech Botiče (rozkvetlé meandry), kterou nás provede Martin Šimák, učitel a biolog, kterého si můžete pamatovat z poutavé přenášky o hostivařských přírodních zákoutích z Restart víkendu.

Číst dál
Velikonoční zahradní party pro ukrajinské rodiny

Velikonoční zahradní party pro ukrajinské rodiny

Milí ukrajinští přátelé,

ač jste to vy ani my neplánovali, stali jsme se sousedy. Budeme rádi, když se vám v Praze bude líbit a protože nejbližší okolí teprve poznáváte, rádi bychom vás pozvali na jedno místo, které máme rádi. Je to římskokatolický kostel Stětí svatého Jana Křtitele a Komunitní centrum Farní dvůr. 24. 4. jsme pro vás připravili sousedskou velikonoční oslavu, na kterou vás srdečně zveme. Na zahradě si budete moci poslechnout hudební vystoupení Dua Bárka, které zahraje známé melodie klasické i filmové hudby. Vaše děti si budou moci uvnitř komunitního centra hrát a tvořit. Během celého odpoledne pro vás bude občerstvení zdarma.

Číst dál