Blog farnosti

Výlet pro rodiny s dětmi

Výlet pro rodiny s dětmi

Letošní výlet pro rodiny s dětmi se bude konat v neděli 8. 5. 2022. Bude zvláštní tím, že ho začneme společnou mší v Záběhlicích v kostele
Narození Panny Marie (v 9.30 hod.).

Číst dál
Přírodovědná přednáška s vycházkou

Přírodovědná přednáška s vycházkou

23. 4. od 14 hod. vás zveme na vycházku s přednáškou nazvanou Pozorování jara v meandrech Botiče (rozkvetlé meandry), kterou nás provede Martin Šimák, učitel a biolog, kterého si můžete pamatovat z poutavé přenášky o hostivařských přírodních zákoutích z Restart víkendu.

Číst dál
Velikonoční zahradní party pro ukrajinské rodiny

Velikonoční zahradní party pro ukrajinské rodiny

Milí ukrajinští přátelé,

ač jste to vy ani my neplánovali, stali jsme se sousedy. Budeme rádi, když se vám v Praze bude líbit a protože nejbližší okolí teprve poznáváte, rádi bychom vás pozvali na jedno místo, které máme rádi. Je to římskokatolický kostel Stětí svatého Jana Křtitele a Komunitní centrum Farní dvůr. 24. 4. jsme pro vás připravili sousedskou velikonoční oslavu, na kterou vás srdečně zveme. Na zahradě si budete moci poslechnout hudební vystoupení Dua Bárka, které zahraje známé melodie klasické i filmové hudby. Vaše děti si budou moci uvnitř komunitního centra hrát a tvořit. Během celého odpoledne pro vás bude občerstvení zdarma.

Číst dál
Velikonoční hostivařské zastavení

Velikonoční hostivařské zastavení

Přestože si většina lidí myslí, že nejvýznamnějšími křesťanskými
svátky jsou Vánoce, není tomu tak. Jsou jimi Velikonoce.

Rádi bychom Vás proto v dubnu opět pozvali do areálu Farního dvora a jeho zahrady, kde je připraveno několik zajímavých aktivit.

Číst dál
Sederová večeře

Sederová večeře

V době velikonoc slaví Židovský národ svátky nekvašených chlebů. Prvním dnem těchto svátků je Pesach, při kterém si Židé připomínají vyvedení svého národa z Egyptského otroctví. Sederová večeře je nedílnou součástí ritualů spolených s Pesahem. My křesťané si v těchto dnech připomínáme poslední večeři Páně, při které se Ježíš loučil se svými učedníky a ještě naposled je učil a předával jim evangelijní poselství.

Číst dál
K zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se přidá celý svět

K zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se přidá celý svět

Svatý otec vyzval biskupy po celém světě, aby se společně s věřícími připojili k jeho modlitbě za mír a zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii, které pronese v pátek 25. března od 17.00 hodin ve Svatopetrské bazilice.

Číst dál
Co je Extrémní křížová cesta - EKC?

Co je Extrémní křížová cesta - EKC?

Co je Extrémní křížová cesta - EKC?
Výzva – Kdo jde na EKC neví, jestli dojde. Když se rozhodneme jít do neznáma, tak přicházíme o určitou jistotu. Tato nejistota pak vede k setkání s Bohem.
Cesta – Člověk je jednota těla a duše. Když vyjdeme, tak uvedeme celého člověka do modlitby. Je to způsob askeze, která otevírá člověka a směřuje ho na Boha. Odcházíme z toho, co známe, do toho co neznáme.
Námaha – Během cesty může přijít okamžik, kdy mi začíná být špatně. Něco začíná bolet, mrznu, zabloudil jsem, usínám, jsem unavený… Přichází otázka:“Mám jít dál, a jestli ano, tak proč?“. Je to velmi důležitá otázka. Tato otázka může vést k Bohu. Jestliže jdu kvůli Bohu, tak je to víra.

Číst dál
Postní duchovní obnova s hlídáním dětí

Postní duchovní obnova s hlídáním dětí

2. 4. 2022 od 9 do 15 hod. se v naší farnosti bude konat postní duchovní obnova s o. Jakubem Františkem Sadílkem na téma Síla modlitby. Srdečně zveme všechny dospělé, dospívající, seniory a rodiče s dětmi (pro ty bude zajištěn měhem obnovy zajímavý program). Prosíme o přihlášení do 26. 3. a pokud to bude možné donesení drobného sladkého nebo slaného.

Číst dál
Postní modlitební maratony

Postní modlitební maratony

Před rokem v postní době se naše farnost modlila Modlitbu sedmi vrchů. Bylo to krásné gesto, kdy každý z nás dal kousek ze sebe tím, že se na obecnější i konkrétní úmysly spojené s nějakým okruhem lidského působení zaměřil v určitý čas ve své modlitbě.

Číst dál
Nikodémova noc

Nikodémova noc

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z
vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“


Tato slova uslyšel Nikodém, farizeus a člen židovské rady, který se
potajmu v temné noci vydal za Ježíšem. Ve svých nejistotách a
hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu
méně denního světla, aby nebyl tolik na očích.

Číst dál
Misijní koláč

Misijní koláč

Naše farnost se na čtvrtou postní neděli tradičně připojuje k akci Misijní koláč. Letos připadá na 27. 3. Po mších svatých v Hostivaři i v Záběhlicích se budou prodávat přinesené buchty a koláče.

Číst dál
Postní cestička

Postní cestička

Co je cílem postní doby?
Postní období je ideálním časem k pochopení křesťanského života jako velkého putování do Otcovy náruče.
Bůh není jako my. Je Otec, původce lásky. Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás. Svou láskou nás naplňuje do té míry, jak se jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc má možnost změnit náš život.
Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat se Bohem milovat a v síle této lásky se pak vydávat po jeho cestách.

Číst dál
Pomoc Ukrajině a uprchlíkům z Ukrajiny

Pomoc Ukrajině a uprchlíkům z Ukrajiny

Dlouhé týdny žijeme s vědomím, že pár set kilometrů od našich domovů zuří válka. Lidé přicházejí o své jistoty, věci, domovy, blízké a své životy. Válka, která původně měla trvat jen několik dnů, se nepříjěmně vtiskla do našich životů.

Číst dál
Papež vyzývá k postu za mír na Ukrajině

Papež vyzývá k postu za mír na Ukrajině

„Mám v srdci velikou bolest nad zhoršující se situací na východní Ukrajině“, vyznal papež v závěru generální audience. „Navzdory diplomatickému úsilí posledních týdnů se před námi otevírají stále znepokojivější scénáře. Stejně jako já i mnozí další lidé po celém světě zakoušejí úzkost a obavy, neboť všeobecný mír opětovně ohrožují dílčí zájmy.

Číst dál
Skvěla videa pro děti

Skvěla videa pro děti

Ahoj děcka, možná je snem mnohých z vás stát se youtuberem. Já jsem k tomu přišel „jako slepý k houslím“. V březnu, když jste nemohly chodit do kostela, hledal jsem nějaký způsob, jak se dostat k vám. A v tom přišel nápad natáčet krátká videa k nedělním evangeliím. Vzal jsem to jako výzvu od Pána Boha.

Číst dál