„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z
vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“


Tato slova uslyšel Nikodém, farizeus a člen židovské rady, který se
potajmu v temné noci vydal za Ježíšem. Ve svých nejistotách a
hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu
méně denního světla, aby nebyl tolik na očích.

My jsme na tom někdy podobně, a tak vám nabízíme možnost vydat
se v Nikodémových šlépějích. Během tří postních pátečních večerů
vás zveme k zastavení se v tichu ztemnělého, jen svíčkami osvětleného hostivařského kostela. Každý, kdo chce, může ve svobodě přijít, prožít si ztišení v Boží přítomnosti, modlit se, rozjímat, požádat o duchovní rozhovor, modlitbu, požehnání nebo svátost smíření přítomného kněze. Přijít, otevřít své srdce pro setkání s Pánem, zakusit jeho láskyplný dotek... a možná se znovu narodit z Ducha. Hostivařský kostel bude otevřený pro noční návštěvu 25. 3., 1. a 8. 4 vždy od 19 do 21 hod.