Zveme mladší mládež farnosti na duchovně herní sobotu 30.4. Na programu je pobožnost Cesta světla, laser game a táborák. Začátek v 9 h. Zájemci ať se prosím přihlásí na emailu [email protected].

Cesta světla - Via Lucis - je velikonoční pobožnost, která je inspirovaná křížovou cestou - Via Crucis. Spočívá v rozjímání čtrnácti zastavení - setkání zmrtvýchvstalého Ježíše s jeho učedníky. Cesta světla má svůj začátek o velikonočním ránu a vede nás k daru Ducha Svatého. Je to cesta, na které rozpoznáváme našeho Pána, Ježíše Krista, přítomného mezi námi a zvěstujeme světu, že vstal z mrtvých.