23. 4. od 14 hod. vás zveme na vycházku s přednáškou nazvanou Pozorování jara v meandrech Botiče (rozkvetlé meandry), kterou nás provede Martin Šimák, učitel a biolog, kterého si můžete pamatovat z poutavé přenášky o hostivařských přírodních zákoutích z Restart víkendu. Potok Botič vytváří pod Hostivařskou přehradou ojedinělé prostředí s přirozeně meandrujícím korytem a na něj vázanými stanovišti.  V rámci tematické přednášky a následné vycházky se seznámíme s jeho pestrostí. Ukážeme si typické jarní byliny, které budou koncem dubna v plném květu a možná potkáme i nějakého zdejšího živočicha. Víte, co je křivatec, nebo kde u Botiče hledat devětsil? Potkáme zde části kvalitního lužního lesa s olšemi, které mnohdy vyrůstají přímo z vody, ale i dřeviny, které tu vysázel člověk. Na strmých svazích nad potokem si staví hnízda ledňáčci a o něco výš v lesoparku najdeme i teplomilné byliny. Přijďte se spolu s námi vypravit proti proudu potoka a poznat, že i pražská příroda má své kvality. Vycházka by neměla být fyzicky příliš náročná, nicméně ne všechny úseky budou vhodné pro kočárky či vozíčkáře. Sraz v KC Farní dvůr.