Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii, a proto se v církvi tradičně v tomto měsíci konají tzv. májové pobožnosti.

V našem záběhlickém kostele Narození Panny Marie se uskuteční pobožnost v neděli 15. 5. od 15.00.

Po ní bude následovat společný piknik v zahradě kolem kostela. Hostivařští mohou na pobožnost putovat společně, od fary se bude odcházet asi ve 13.30. Více informací u Lucie
Buchtíkové (tel. 721 039 506).