Kdo by se chtěl dobrovolnicky zapojit do pomoci s adaptací ukrajinských dětí do českého prostředí, může se přihlásit jako dobrovolník do projektu Městské části Prahy 15.

Dobrovolnická činnost bude spočívat v učení ukrajinských dětí českému jazyku formou hry (ve spolupráci s ukrajinskými učitelkami).

  • jedná se o práci s dětmi ve věkovém rozmezí 3 – 6 let, účelem je pomoc s integrací a jazykovou vybaveností.
  • adaptačních skupiny probíhají v Horních měcholupech (Boloňská a Milánská) každý všední den od 9 do 13 hodin.
  • dobrovolníci se mohou projektu účastnit na domluvený počet dní pravidelně i nepravidelně (např.jeden den v týdnu) a bude s nimi sepsána dobrovolnická smlouva.
  • v den, kdy budou působit v zařízení, budou mít spolu s dětmi i oběd.
  • náplň práce dobrovolníka je formou hry pomáhat učení českého jazyka u ukrajinských dětí a ve spolupráci s ukrajinskými učitelkami (komunikace v UA , příp. AJ)
  • podmínkou pro dobrovolníky je za a) rodilý mluvčí v ČJ nebo za b) absolvent jazykové zkoušky z ČJ.
  • Kontakt: Markéta Bemešová ([email protected], 602 832 519)