Letos již po třinácté budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů v České republice poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Mottem letošní Noci kostelů je „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou noc mu budu zpívat a chválit ho.“

 

Srdečně vás zveme do našich kostelů a doufáme, že v nich strávíte sami nebo se svými blízkými a s Bohem krásný  inspirativní čas.

 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ V KOSTELE STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE V HOSTIVAŘI:

 

17,45   Zvonění zvonů

18,00   Mše svatá s požehnáním celému městu

19,00   Kreativní dílna a venkovní hra pro děti i dospělé (do 21 hod.)

19,00   Poetické pohlazení - (nejen) operní skladby v podání sopranistky Růženy Kováčové

19,00   Možnost přijmout individuální požehnání nebo přímluvnou modlitbu (do 21 hod.)

19,40   Prezentace vybavení kostela, liturgických potřeb, Písma svatého a života farnosti

19,40   Karol & Friends Band - vystoupení hostivařské chválové kapely

22,00   Chvíle pro ztišení, modlitbu, rozjímání …

22,45   Výstav Eucharistie, závěrečné požehnání městu

  

 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ V KOSTELE NAROZENÍ PANNY MARIE V ZÁBĚHLICÍCH:

 

16,45   Zvonění zvonů

17,00   Mše svatá s požehnáním celému městu

18,00   Prezentace vybavení kostela, liturgických potřeb, Písma svatého a života farnosti

20,00   Díky za krásu každého dne – (nejen) duchovní písně v podání operní zpěvačky Bronislavy Smržové Tomanové s flétnovým a varhaním doprovodem Jany Zerákové a Jana Míchala

22,00   Chvíle pro ztišení, modlitbu, rozjímání …

22,45   Výstav Eucharistie, závěrečné požehnání městu

 

Během celého večera bude v obou kostelích možné:

  • prohlédnout si kostel a jeho jednotlivé části (včetně zvonice v Hostivaři a věže v Záběhlicích)
  • dozvědět se zajímavosti z historie kostela a farnosti
  • hovořit s knězem nebo jáhnem, přijmout svátost smíření
  • vyjádřit Bohu své prosby a poděkování, zapálit svíčku, napsat Bohu dopis, …