Prázdninová aktivita pro rodiny spočívá v poslání pozdravu (fotka nebo pohlednice) z prázdnin kamarádům z farnosti.

Během prázdnin se účastníme mší v různých kostelích, navštívíme kláštery, poutní místa apod. Z těchto míst pošlete pohlednici nebo svoji fotografii. Musí být zřejmé kdo a odkud ji posílá.
 
Pozdrav:
-  pošlete na adresu farnosti (Domkářská 21/1, Praha 10, 102 00),
-  přineste osobně do kostela
-  pošlete elektronicky na adresu otce Karla a Pavlíny Hůrkové ([email protected][email protected])
 
Pokud nemáte pohled ani fotku, ale chcete se zapojit, přineste vzkaz napsaný na kartičce (např. „byl jsem na Velehradě, moc se mi tam líbilo, Petr“).
 
Pohledy a fotky budou průběžně vystaveny na nástěnce v Hostivařském kostele.
 
Prosíme rodiče, aby děti v aktivitě podpořili.