Od 18. do 25. 1. se tradičně uskuteční Týden modliteb za jednotu křesťanů. Texty pro letošní týden modliteb byly sestaveny ve Spojených státech amerických Minnesotskou radou církví.  Jejich hlavním tématem je bolest rozdělení mezi lidmi různých ras.

Ekumenický Týden modliteb za jednotu křesťanů se proto ponese v duchu zdůraznění rovnosti před Hospodinem, kdy si chceme ještě více uvědomovat, že i při velké rozdílnosti našich pohledů a názorů je nutné, abychom byli především syny a dcerami Božími, tak aby tato identita byla námi natolik hluboce a vnitřně prožívaná, aby byla schopna překonat a přebít všechny rozdíly, které nevedou k jednotě a společenství, ale spíše nás předurčují k osudovému rozdělení. Texty jsou inspirovány prorokem Izaiášem: „Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17).

Naše farnost spolu s dalšími církevními sbory se k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů připojí  ekumenickou bohoslužbou v pondělí 23. 1. od 19 hod. v kostele sv. Jakuba Staršího v Petrovicích

Průvodce Týdnem modliteb a texty: zde