Děkujeme všem za zapojování do modliteb!

14. - 15. 4. 2023 se budeme modlit za duše v očistci.

16. 4. v den Svátku Božího milosrdenství se budeme modlit za vlažné duše, které byly příčinou strašných bolestí Krista Pána.

Zde je přihlašovací tabulka, kde se můžete zapsat ke konkrétním časům modlitby.

 

Modlitební maratony se v naší farnosti v minulých letech staly tradicí. Letos nám pro ně bude inspirací sv. Faustýna Kowalská a poselství, které chtěl jejím prostřednictvím Ježíš předat nám všem: Během postní doby se budeme společně se sv. Faustýnou učit rozvíjet milosrdenství k druhým i k sobě. Budeme se učit vnímat Ježíše jako zdroj velikého Božího milosrdenství, do kterého můžeme vstupovat a svými modlitbami do něj přivádět všechny lidi a duše, které ho milosrdenství potřebují.

 

Řada z nás je zvyklá se modlit od Velkého pátku až do soboty před druhou Nedělí velikonoční Novénu k Božímu milosrdenství. Ta ve své rozšířené podobě obsahuje korunku k Božímu milosrdenství a devět modliteb za duše lidí, kteří žijí v různém vztahu s Bohem a dosáhli různé úrovně pochopení Božího milosrdenství, i za duše lidí, kteří již tento svět opustili. Novénu k Božímu milosrdenství nám předal Pán Ježíš prostřednictvím sv. Faustýny a uložil jí, aby jejím šířením vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství. My novénou v postním období inspirujeme.

Od 24. 2. až do 14. 4. se každý pátek od 18 hod. do soboty 18. hod. budeme v hodinových intervalech modlit postupně za Boží milosrdenství pro celé lidstvo, za kněze a řeholníky, za všechny křesťany, za lidi kteří Boha a jeho milosrdenství dosud nepoznali, za lidi, kteří ho poznali ale jsou od něj v tuto chvíli daleko nebo úplně odvrácení, za ty, kteří vnímají Boží milosrdenství s pokorou, ty kteří svou láskou k Bohu šíří důvěru v jeho milosrdenství, za duše v očistci a za ty kteří svým postojem k Božímu milosrdenství Ježíše ukřižovali a stále ukřižovávají. Posledním dnem modliteb bude svátek Božího milosrdenství v neděli 16. 4., kdy se budeme modlit od 8 do 18 hod.

 

Věříme, že síla modlitby je veliká a spojení modliteb do řetězce bude mít zvláště velký účinek pro lidstvo i pro ty, kdo se budou modlit. Texty modliteb budou k dispozici v kostelích a na webu. K jednotlivým časům a dnům se bude možné zapsat na farním webu a v kostelích.

 

Zde jsou k dispozici texty k jednotlivýcm termínům, korunka k Božímu milosrdenství a informace o ní:

modlitebni_maratony_2023_texty