Děkujeme všem za zapojování do modliteb!

24. - 15. 3. 2023 se budeme modlit za lidi bloudící ve víře.

Zde je přihlašovací tabulka, kde se můžete zapsat ke konkrétním časům modlitby.

 

Modlitební maratony se v naší farnosti v minulých letech staly tradicí. Letos nám pro ně bude inspirací sv. Faustýna Kowalská a poselství, které chtěl jejím prostřednictvím Ježíš předat nám všem: Během postní doby se budeme společně se sv. Faustýnou učit rozvíjet milosrdenství k druhým i k sobě. Budeme se učit vnímat Ježíše jako zdroj velikého Božího milosrdenství, do kterého můžeme vstupovat a svými modlitbami do něj přivádět všechny lidi a duše, které ho milosrdenství potřebují.

 

Řada z nás je zvyklá se modlit od Velkého pátku až do soboty před druhou Nedělí velikonoční Novénu k Božímu milosrdenství. Ta ve své rozšířené podobě obsahuje korunku k Božímu milosrdenství a devět modliteb za duše lidí, kteří žijí v různém vztahu s Bohem a dosáhli různé úrovně pochopení Božího milosrdenství, i za duše lidí, kteří již tento svět opustili. Novénu k Božímu milosrdenství nám předal Pán Ježíš prostřednictvím sv. Faustýny a uložil jí, aby jejím šířením vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství. My novénou v postním období inspirujeme.

Od 24. 2. až do 14. 4. se každý pátek od 18 hod. do soboty 18. hod. budeme v hodinových intervalech modlit postupně za Boží milosrdenství pro celé lidstvo, za kněze a řeholníky, za všechny křesťany, za lidi kteří Boha a jeho milosrdenství dosud nepoznali, za lidi, kteří ho poznali ale jsou od něj v tuto chvíli daleko nebo úplně odvrácení, za ty, kteří vnímají Boží milosrdenství s pokorou, ty kteří svou láskou k Bohu šíří důvěru v jeho milosrdenství, za duše v očistci a za ty kteří svým postojem k Božímu milosrdenství Ježíše ukřižovali a stále ukřižovávají. Posledním dnem modliteb bude svátek Božího milosrdenství v neděli 16. 4., kdy se budeme modlit od 8 do 18 hod.

 

Věříme, že síla modlitby je veliká a spojení modliteb do řetězce bude mít zvláště velký účinek pro lidstvo i pro ty, kdo se budou modlit. Texty modliteb budou k dispozici v kostelích a na webu. K jednotlivým časům a dnům se bude možné zapsat na farním webu a v kostelích.

 

Zde jsou k dispozici texty k jednotlivýcm termínům, korunka k Božímu milosrdenství a informace o ní:

modlitebni_maratony_2023_texty