Bůh nás moc miluje, každý den, každou hodinu, každou minutu
našeho života ...
To je hlavní zpráva, kterou si máme v postní době připomínat.
Velikonoce jsou největší svátky, které slavíme, proto se na ně
připravujeme. Období přípravy je právě postní doba.

Jak tedy letos prožít postní dobu? Připomínat si Boží lásku
v každodenním životě a snažit se na ni odpovědět. Symbolicky
řečeno vzít svůj kříž a nést ho dál, jak nejlépe umíme. Právě tím
můžeme pomoci Ježíši „odlehčit“ tíhu toho kříže, který nese on
sám. Společným obrazem pro názornost postní doby v kostele, je
právě kříž. Do něj mohou děti každý týden přidat svůj malý křížek jako
symbol skutků lásky, které se jim podařilo uskutečnit.
Abychom na to nebyli sami:
Jako inspirace bude vždy v neděli v kostele připravený postní
průvodce s úryvkem z písma a s nabídkou inspirací, jak lze týden
obohatit. Církev doporučuje tradiční způsoby - modlitbu, dobrý
skutek, půst nebo smíření. List je možné vzít si do rodiny nebo i pro
každého zvlášť.
Důležitý dovětek:
Ne vždy máme možnost nebo sílu plnit „velká postní předsevzetí“ a
když je přece jen začneme, často nevydržíme. Výsledkem postní
výzvy by ale neměly být výčitky svědomí, že jsme si zase nechali ten
půst protéct mezi prsty…
Stačí, když se během týdne zastavíme a uvědomíme si, že Bůh
nás miluje, vzpomeneme na své blízké nebo uděláme drobný
skutek lásky (nebo se postavíme ke svým povinnostem poctivěji
a bez vytáček).
Postní doba trvá 40 dnů, po ní přichází ty nejdůležitější události,
soustřeďme své síly především na konec postní doby a události
svatého týdne. Bůh nám svou velikou lásku ukázal především v

těchto dnech.

Ke stažení zde: 

Popeleční středa a 1. postní neděle

2. postní neděle 

Inspirace - Biblická pátrání