Během postních nedělí se vždy od 15 hod. budeme scházet v hostivařském kostele k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Na tuto (půl) hodinu Božího milosrdenství po tři postní neděle navážou přednášky a film, které nám pomohou prohloubit pochopení pokladu, který nám zprostředkovává sv. Faustýna. 5., 12. a 26. 3. v 15,45 hod.) se přesuneme z kostela do Komunitního centra.

5. 3. nás svou návštěvou a přednáškou přijede potěšit sr. Blanka Krajčíková ISMM z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství. Sestra Blanka bude mít kratší promluvy i během dopoledních mší sv., na které pak přednáška naváže.

12. 3. nám přednášku připraví náš bratr jáhen Andrzej Żak, který se Božímu milosrdenství a mystičce sv. Faustýně zevrubně věnoval ve svém magisteriu

26. 3. budeme mít možnost společně shlédnout film o sv. Faustýně a následně o něm diskutovat.

pozn. obrázek je ilustrační