Už nějakou dobu v naší farnosti slavíme první pátky, a tak počínaje březnem bychom v naší farnosti rádi zavedli i slavení prvních sobot.

Všechny soboty jsou od nepaměti zasvěcené Panně Marii jako dny její největší prázdnoty a  bolesti a zároveň dnem osvědčení její pevné víry po Ježíšově smrti.

Slavení prvních sobot v měsíci je splněním jednoho z přání Panny Marie ve fatimských zjeveních. Třem malým pasáčkům vyjevila svou touhu, aby se ve světě ustanovila úcta k jejímu Neposkvrněnému Srdci spojená se svatým přijímáním o prvních sobotách v měsíci.

Panna Maria přislíbila, že bude při lidech v hodině jejich smrti všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše, pokud splní několik podmínek. Těmi je svatá zpověď, přijímání, modlitba růžence (pět desátků), úmysl odčinit urážky, které se od lidí dostává Panně Marii a patnáctiminutové rozjímání nad tajemstvími růžence. To vše po pět prvních sobot v měsíci.