NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŠKOLY: VELIKONOCE 2023

 

Naše farnost letos připravila dva velikonoční programy určené pro mladší a starší žáky základních a mateřských škol. Programy budou probíhat od 22. 3. do 5. 4. 2022Komunitním centru Farní dvůr (Domkářská 21/1, Praha 10) v dopoledních a odpoledních hodinách (konkrétní den a čas záleží na domluvě). Děti se v nich zábavnou formou dozví o křesťanské podstatě velikonoc ale i o velikonočních zvycích a tradicích.

 

Program pro mladší děti:

 

Cílová skupina: předškoláci, přípravná a 1. – 3. třída, lze využít i pro družinu

Délka programu: 90 minut

Cíl a forma: program věkově přiměřenou formou dětem přiblíží velikonoční zvyky a tradice a podstatu křesťanských Velikonoc (prostřednictvím projekce dvou krátkých filmů, diskuse, zpívání, vyrábění a stolní a venkovní hry)

Počet osob: do 30 dětí (jedna třída) + pedagogický dozor

Cena: zdarma

 

Program pro starší děti:

 

Cílová skupina: 4. – 6. třída, lze i pro družinu

Délka programu: 90 minut

Cíl a forma: program věkově přiměřenou formou dětem přiblíží velikonoční zvyky a tradice a podstatu křesťanských Velikonoc (prostřednictvím projekce dvou krátkých filmů, individuálního a skupinového zamyšlení nad otázkami z pracovních listů, zpívání a venkovní hry)

Počet osob: do 30 dětí (jedna třída) + pedagogický dozor

Cena: zdarma

 

 

Konání programu je možné domluvit e-mailem nebo telefonicky P. Mgr. Andrzejem Siejakem MIC ([email protected], tel: 605 594 226).