První den židovských svátků nekvašených chlebů je Pesach, při kterém si Židé připomínají vyvedení svého národa z Egyptského otroctví. Sederová večeře je nedílnou součástí ritualů spolených s Pesachem.

My křesťané si v těchto dnech připomínáme poslední večeři Páně, při které se Ježíš loučil se svými učedníky a ještě naposled je učil a předával jim evangelijní poselství.

Zveme zájemce o tento velmi krásný způsob přiblížení se Bohu k účasti na sederové večeři v hostivařském Komunitním centru ve středu 5. 4. od 19 hod.

Na večeři je nutné přihlášení u Markéty Benešové (tel.: 602 832 519 nebo [email protected]). Je možné se také zapsat do tabulky v kostelích.

Sederová večeře je nádherným obřadem, má svůj přesný řád a mnoho částí, jejichž součástí je konzumace konkrétních pokrmů. Budeme rádi za pomoc s přípravou (instrukce a recepty dodáme).