Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii, a proto se v církvi tradičně v tomto měsíci konají tzv. májové pobožnosti. Je to příležitost, jak vzdát Panně Marii úctu a oslavit ji.

V našem záběhlickém kostele Narození Panny Marie se uskuteční pobožnost v neděli 21. 5. od 15,30 hod. Po ní bude následovat společný piknik v zahradě kolem kostela. Hostivařští mohou na pobožnost putovat společně, od fary se bude odcházet asi ve 14 hod.

Více informací u Lucie Buchtíkové (tel. 721 039 506).