Letnice, které letos připadají na 28. 5., jsou vyvrcholením 50 dnů trvající velikonoční doby. Pohané tento čas pojímali jako svátky počátku sklizně, Židé si v těchto dnech připomínají darování desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Pro nás křesťany jsou letnice svátkem seslání Ducha svatého, svátkem skutečné plnosti života.

Pojďme ho společně oslavit v předvečer letnic, 27. 5. Svatodušní vigilií. Ta začne tradičně mší svatou v 18 hodin, po které budou následovat nešpory, přednáška, žehnací modlitby, večer chval a modlitby za vylití Ducha svatého a adorace. Předpokládaný konec vigilie je ve 22 hodin. Poté zveme všechny zúčastněné na společné agapé do Komunitního centra.