2. 6. 2023 se bude v celé České republice již po patnácté konat Noc kostelů. Návštěvníci se budou moct podívat do kostelů, sborů a modliteben a prohlédnout si i místa, která veřejnosti nejsou běžně přístupná. Hlavním mottem letošního ročníku bude Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“ Návštěvníkům se tradičně otevře i hostivařský kostel Stětí sv. Jana Křtitele s bohatým programem pro děti i dospělé:

 

KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE

V HOSTIVAŘI

 

17,45         Zvonění zvonů

18,00         Mše svatá s požehnáním celému městu

18,30         Kreativní dílna a poznávací hra pro děti i dospělé (do 21 hod.)

18,45         Židovské tance – ukázka a možnost vyzkoušení si jednoduchých tanců z židovské tradice

18,45         Prezentace kostela a zvonice, jeho vybavení, historie, liturgických potřeb,             historických fresek, Písma svatého a života farní komunity

19,15         Karol & Friends Band - vystoupení hostivařské chválové kapely

21,00         Popelka nazaretská – hudebně literární pásmo Václava Renče  v podání salesiánů a přátel farnosti

22,00         Chvíle pro ztišení, modlitbu, rozjímání …

22,45         Výstav Eucharistie, závěrečné požehnání městu

 

Během večera bude možné:

 

  • prohlédnout si kostel a jeho jednotlivé části (včetně zvonice)
  • dozvědět se zajímavosti z historie kostela a farnosti
  • hovořit s knězem nebo jáhnem, přijmout svátost smíření
  • vyjádřit Bohu své prosby a poděkování, zapálit svíčku, napsat Bohu dopis…

 

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

V ZÁBĚHLICÍCH

 

 

16,45         Zvonění zvonů

17,00         Mše svatá (s požehnáním celému městu)

18,00         Prezentace vybavení kostela, liturgických potřeb, Písma svatého a života farnosti

20,00         Musica pro Sancta Cecilia – vystoupení vokálně-instrumentálního souboru interpretujícího hudbu převážně

z období gotiky, renesance a baroka

21,00         Chvíle pro ztišení, modlitbu, rozjímání …

21,45         Výstav Eucharistie, závěrečné požehnání městu

 

 

 

Během večera bude možné:

 

  • prohlédnout si kostel a jeho jednotlivé části
  • dozvědět se zajímavosti z historie kostela a farnosti
  • hovořit s knězem nebo jáhnem, přijmout svátost smíření
  • vyjádřit Bohu své prosby a poděkování, zapálit svíčku, napsat Bohu dopis…