Na Štědrý den a Boží hod vánoční si bude možné si z obou našich kostelů odnést betlémské světlo. V Hostivaři po oba dva dny od 8 do 19 hod. V Záběhlicích v neděli od 9,30 do 19 hod. a 25. 12. od 9,30 do 17 hod.

Betlémské světlo…něco z historie

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru v podobě Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. Organizátoři sbírky přemýšleli, jak sbírku ozvláštnit, jak odměnit ty, kteří se do ní zapojují a poděkovat jim. Tak vznikl nápad dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma. 

Do České republiky se betlémské světlo poprvé dostalo až po pádu komunistické vlády, a to díky exilovým skautům z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými přinesli až pod sochu svatého Václava v Praze a k hrobu A. B. Svojsíka na Vyšehradě. 

 

Celou akci inspirovala stará pověst o mládencích z Florencie, kteří se vydali na křížovou výpravu. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské bazilice.