Blog - Církev

Možnost aktivně se zapojit do slavení Velikonoc liturgickým čtením

Možnost aktivně se zapojit do slavení Velikonoc liturgickým čtením

Jako každý rok uslyšíme i o letošních Velikonocích krásné úryvky ze Starého i Nového zákona. Rádi bychom ty z vás, kteří se cítíte být obdarování pro liturgické čtení, pozvali k aktivní účasti na velikonočních obřadech.  

Číst dál
Pozvánka k setkávání a duchovní formaci manželů

Pozvánka k setkávání a duchovní formaci manželů

Manželským párům v naší farnosti, kterým chybí společenství, bychom rádi nabídli možnost stát se členy nově vznikajícího společenství Equip Notre-Dame (END).

Číst dál
Film o sv. Stanislavovi Papczynském

Film o sv. Stanislavovi Papczynském

O. Andrzej Siejak pro nás přeložil a otitulkoval nový film o Stanislavovi Papczynském, zakladateli řádu mariánů neposkvrněného početí Panny Marie. Zveme vás k jeho shlédnutí v neděli 3. 3. 2024 od cca 15,30 hod. ve Farní stodole (v rámci Hodiny Božího milosrdenství).

Číst dál
Seminář o charismatech

Seminář o charismatech

Bůh každého z nás obdarovává nějakým darem/ dary, kterým/i můžeme sloužit a společně tvořit církev, společenství. Tyto dary neboli charismata mohou být zcela nepatrné a zdánlivě nedůležité. Pro Boha a společenství jsou však vždy jedinečné. Co jsou to charismata, jaká obdarování mám právě já, jaká bych chtěl/a mít a o jaká naopak nestojím? Jak se projevují a jak je mohu rozvíjet? Na to by nám měl odpovědět (nebo se alespoň pomoct začít se správně ptát) Seminář o charismatech 8. - 9. 3. 2024, který pro nás povede Pavla Petrášková, koordinátorka Katolické charismatické obnovy v ČR. 

Číst dál
Jubileum 350 let kongregace kněží mariánů

Jubileum 350 let kongregace kněží mariánů

V tomto roce vrcholí výročí 350 let od založení řádu mariánů. Při této příležitosti nás naši bratři mariáni zvou ke společné oslavě, která se uskuteční ve formě pouti na hrádek u Vlašimi 2. 12. 2023 a vyvrcholí mší svatou celebrovanou mons. Karlem Herbstem.

Číst dál
Prezentace návrhu studie revitalizace farních zahrad v Hostivaři

Prezentace návrhu studie revitalizace farních zahrad v Hostivaři

25. 8. 2023 od 18 hod. v Komunitním centru Farní dvůr proběhne prezentace projektu/studie revitalizace farních zahrad v Hostivaři. Zajímá nás váš názor a nápady, proto vás srdečně zveme na setkání se zahradními architekty, kteří studii vypracovali.

Číst dál
Světový den mládeže v Lisabonu

Světový den mládeže v Lisabonu

Od 1. do 6. 8. se v Lisabonu konají Světové dny mládeže. Z naší farnosti se jich zúčastní skupina starší mládeže za doprovodu o. Karola a br. Andrzeje.

Číst dál
Světový den prarodičů a seniorů

Světový den prarodičů a seniorů

Na neděli 23. července připadne již třetí Světový den prarodičů a seniorů, který se slaví od roku 2021 z podnětu papeže Františka vždy čtvrtou neděli v červenci, tedy v bezprostřední kalendářní blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny. Letošní téma zní: „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50).

Číst dál
Svatodušní vigilie v Hostivaři

Svatodušní vigilie v Hostivaři

Letnice, které letos připadají na 28. 5., jsou vyvrcholením 50 dnů trvající velikonoční doby. Pohané tento čas pojímali jako svátky počátku sklizně, Židé si v těchto dnech připomínají darování desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Pro nás křesťany jsou letnice svátkem seslání Ducha svatého, svátkem skutečné plnosti života.

Číst dál
Popeleční středa a začátek postní doby

Popeleční středa a začátek postní doby

Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Datum popeleční doby je pohyblivé (letos 22. 2.) a odvíjí se od data Velikonoc (Velikonoční triduum 7. - 9. 4.) Výrazným symbolem Popeleční středy je tzv. "popelec" - tedy udělování kříže na čelo z popela loňských ratolestí.

Číst dál
Světový den nemocných a možnost přijmout svátost pomazání nemocných

Světový den nemocných a možnost přijmout svátost pomazání nemocných

12. 2. při všech mších svatých (v 8; 9,30, 11 a 18 hod.) v Hostivaři i Záběhlicích bude možné přijmout svátost pomazání nemocných. Je třeba být ve stavu milosti posvěcující, být straší 60ti let nebo trpět nemocí, která není z okruhu běžných nemocí (virozy, chřipky, apod.).

Číst dál
Duchovní společenství Arcibiskupství pražského "Eucharistická hodina"

Duchovní společenství Arcibiskupství pražského "Eucharistická hodina"

Arcibiskup pražský Jan Graubner nově zřídil společenství věřících Eucharistická hodina. Přihlášení do společenství je možné prostřednictvím o. Karola, který přihlášku předá na Strahovské opatství. Status společenství najdete v tomto článku.

Číst dál
Týden modliteb za jednotu křesťanů a ekumenická bohoslužba

Týden modliteb za jednotu křesťanů a ekumenická bohoslužba

Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů  se i letos koná ve dnech 18. - 25. ledna 2023. Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: "Učte se činit dobro, hledejte právo" (Iz 1,17).

Číst dál
Tříkrálová koleda a sbírka 2023 v Hostivaři a Záběhlicích

Tříkrálová koleda a sbírka 2023 v Hostivaři a Záběhlicích

Tříkrálová koleda 2023 a Tříkrálová sbírka v Hostivaři a Záběhlicích probíhá od 1. do 15. ledna 2023. Přispět je možné několika způsoby.

Číst dál
Pastýřský list otce Jana Graubnera k třetí adventní neděli

Pastýřský list otce Jana Graubnera k třetí adventní neděli

Přinášíme vám další ze série pastýřských adventních listu Jana Graubnera, tentokrát o tajemství eucharistie.

Číst dál
12