Blog - Akce

Běh k radosti

Běh k radosti

Zveme vás ke společnému běhání hostivařskými zákoutími.

Číst dál
Farní přímětský tábor 2023

Farní přímětský tábor 2023

Letošní farní příměstský tábor, resp. tábory se uskuteční 21. - 25. 8. 2023.

Číst dál
Farní výlet pro rodiny

Farní výlet pro rodiny

Výlet rodin do přírody, společné povídání, uvolněná atmosféra...To se v naší farnosti stalo již zavedenou a příjemnou tradicí. Zveme vás 16. 4. 2023 na společnou výpravu do Zásmuk a těšíme se na vás.

Číst dál
Cesta světla pro mladší mládež

Cesta světla pro mladší mládež

V sobotu 22. 4. 2023 od 9 hod. zveme mladší mládež naší farnosti (10+) ke společnému prožití novodobé pobožnosti Cesty světla. Na programu je dále společný oběd, laser game, lukostřelba, spousta her a jiné zábavy.

Číst dál
Hostivařské velikonoční zastavení

Hostivařské velikonoční zastavení

Od 2. do 16. 4. (vždy od 9 do 18 hod.)  bychom vás rádi pozvali do areálu našeho hostivařského kostela, kde bude pro děti i dospělé přichystaný velikonoční příběh, samoobslužná venkovní kreativní dílna a venkovní velikonoční hra.

Číst dál
Sederová večeře

Sederová večeře

5. 4. od 19 hod. vás zveme do Komunitního centra Farní dvůr na sederovou večeři, kterou začíná židovský svátek nekvašených chlebů Pesach.  Rituály spojenými s tímto obřadem si připomeneme vyvedení židovského národa z otroctví a poslední večeři Páně, při které byla ustanovena Eucharistie.

Číst dál
Velikonoční programy pro školy

Velikonoční programy pro školy

Naše farnost letos připravila dva velikonoční programy určené pro mladší a starší žáky základních a mateřských škol. Programy budou probíhat od 22. 3. do 5. 4. 2022 v Komunitním centru Farní dvůr v dopoledních a odpoledních hodinách. Děti se v nich zábavnou formou dozví o křesťanské podstatě velikonoc ale i o velikonočních zvycích a tradicích.

Číst dál
Misijní koláč

Misijní koláč

Naše farnost se na čtvrtou postní neděli tradičně připojuje k akci Misijní
koláč. Letos připadá na 19. března.

Číst dál
Extrémní křížová cesta

Extrémní křížová cesta

31. 3. zveme fyzicky zdatné odvážlivce k účasti na Extrémní křížové cestě. Je to velká výzva, námaha, ale hlavně setkání s Bohem.

Číst dál
Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova

Duchovní obnova bývá pro prožití postního období a Velikonoc velkou posilou. V letošním postním období (11. 3.) ji pro nás slíbil připravit o. Bogdan Stępień OSPPE. Tématem obnovy bude Obrácení – poprvé, podruhé, potřetí…

Číst dál
Materiální pomoc Ukrajině

Materiální pomoc Ukrajině

Naše farnost se s materiální pomocí připojuje k projektu Nadace sester Boromejek. Aktuálmní sbírka se koná od 6. do 24. 2. Seznam sběrných míst a potřebných věcí najdete na https://www.nadacesesterboromejek.cz/. Za naši farnost je kontaktní osobou Toník Randa, který může zprostředkovat předání věcí, nemáte-li možnost je odvézt do sběrných míst.

Číst dál
Živý Beltém

Živý Beltém

Srdečně vás zveme ke společné oslavě vánoc v areálu Komunitního centra a hostivařského kostela.

Číst dál
Adventní podvečer s rozsvěcením vánočního stromu

Adventní podvečer s rozsvěcením vánočního stromu

Čtvrtou adventní neděli 18. 12. od 16 do 18 hod. zveme společně s Městskou částí Praha 15 do areálu naší farnosti na slavnostní Rozsvěcení vánočního stromu. Součástí programu bude mimo jiné vánoční loutkové představení pro děti, adventní kreativní dílna, vystoupení sboru ZUŠ Hostivař, kvarteta mladých fagotistek, ukázka části představení Popelky Nazaretské a průvod světel.

Číst dál
Adventní cestička pro děti

Adventní cestička pro děti

Milé děti, milí rodiče,
všichni dostáváme k Vánocům dárky. Každý se těší, co mu Ježíšek nadělí, a
nemůžeme se dočkat, až postavíme betlém a uvidíme vánoční stromeček. Ale…kdo
nadělí dárky Ježíškovi? Co když na něj lidi zapomenou? Bylo by smutné, kdyby
zůstal jako jediný bez dárku. A tak mu chceme připravit vánoční překvapení.

Číst dál
Rorátní mše svaté

Rorátní mše svaté

I během letošního adventu vás zveme k ranním rorátním mším svatým za tmy, s lucernou, a s adventními zpěvy zvanými roráty.

Číst dál