Večery chval

Večery chval

Od ledna 2024 každý čtvrtý pátek v měsíci (26. 1., 23. 2., 22. 3., 26. 4), v květnu v rámci svatodušní vigile v sobotu 18. 5.

 

Srdečně zveme k potkání se s živým Bohem a spočinutí v Jeho přítomnosti během Večera chval. Večery se konají v kostele nebo v prostorech Komunitního centra Farní dvůr. Můžete se těšit na modlitby chval, promluvu, adoraci i závěrečné agapé. Během večera je možné přijmout svátost smíření a přímluvnou modlitbu. Přinesení něčeho dobrého na zub na agapé vítáno.