Večery chval

Večery chval

Velké večery chval: každý čtvrtý pátek v měsíci od 18 hod.

Malé večery chval: každé úterý po mši sv.

Děkovný večer chval za 20 let Karolova kněžství: 2. 6. 2024 od 17 hod. ve Farní stodole

 

Srdečně zveme k potkání se s živým Bohem a spočinutí v Jeho přítomnosti během Večera chval. Večery se konají v kostele nebo v prostorech Komunitního centra Farní dvůr. Můžete se těšit na modlitby chval, promluvu, adoraci i závěrečné agapé. Během večera je možné přijmout svátost smíření a přímluvnou modlitbu. Přinesení něčeho dobrého na zub na agapé vítáno.