Večery chval

Večery chval

Cca každé dva měsíce vás zveme na sobotní Večer chval.

Nejbližší chvály se budou konat v sobotu 21. 1. od 18 hod. Srdečně zveme k potkání se s živým Bohem a spočinutí v Jeho přítomnosti během Večera chval. Tentokrát se sejdeme v teple v prostorech Komunitního centra Farní dvůr. Můžete se těšit na modlitby chval, promluvu, adoraci i závěrečné agapé. Přinesení něčeho dobrého na zub vítáno.