Kurz liturgického čtení

Kurz liturgického čtení

 

Kurz se bude konat v pátek 27. 1.  od 17,30 do 20 hod. a v sobotu 28. 1. od 9 do 17 hod. (opakování kurzu je v případě zájmu možné)

V pátek proběhne první části kurzu (viz. popis níže) s P. Klimentem Mikulkou a úvod do druhé a třetí části s MgA. Martinou Pavlíkovou.

V sobotu proběhne druhá a třetí část s MgA. Martinou Pavlíkovou (dopoledne více teoreticky a odpoledne prakticky). Kurz zakončíme mší svatou v 16 hod. (její součástí bude 4. část kurzu).

Cílem kurzu je získání radosti ze služby lektora a prohloubení lásky k Božímu slovu.

Vzhledem k časové dotaci jde spíše o úvod, ochutnávku a získání podnětů pro práci s Božím slovem, jeho přednesem a se sebou jako s nositelem lektorské služby. Bude v něm i prostor pro vzájemné obohacení formou sdílení zkušeností.

Kurz má tyto části:

1. část: „Úvod do Písma svatého“

Tato část je uvedením do Písma svatého. Otec Kliment Mikulka nám v první části přednášky ozřejmí strukturu Bible, její obsah a historický kontext jejího vzniku. Ve druhé části budou následovat informace o tom, jak se v tištěném textu Bible prakticky orientovat. Třetí část bude zaměřena na osobní a liturgické porozumění biblickým textům.

2. a 3. část: „Kultura řeči“

Tyto části vzdělávacího kurzu jsou věnovány mluvenému projevu jako prostředku srozumitelného a kvalitního předání Božího slova. MgA. Martina Pavlíková nám pomůže proniknout do mluvené podoby českého jazyka. Seznamuje se zvukovou podobou českého jazyka a pravidly spisovné výslovnosti a s nezbytnou hlasovou a mluvní technikou. To vše má sloužit k jasnému a  srozumitelnému předávání myšlenek daného textu Písma. Dále se snaží probudit v lektorech schopnost naslouchat předčítanému textu. Toto pozorné naslouchání vede k eliminaci teatrálnosti interpreta a prosazování své osoby na úkor předčítaného Božího slova.
Každý účastník kurzu bude mít možnost si následně procvičit své čtení přímo v liturgickém prostoru a na mikrofon.

4. část: „Mše sv. s poukázáním na duchovní rozměr lektorské služby“

Vyvrcholením kurzu bude slavení mše sv. Promluva o. Karola Matloka. Promluva bude  věnována tématu „duchovní rozměr lektorské služby“, poslednímu tématu kurzu.
 
Kurz bude probíhat ve velkém sále Komunitního centra Farní dvůr  na adrese Domkářská 21/1, Praha 10 a v kostele Stětí sv. Jana Křtitele tamtéž.

Zde si můžete jako závdavek ke kurzu poslechnout rozhovor s lektorkou Martinou Pavlíkovou o kurzech čtení Božího slova:

https://slovo.proglas.cz/nase-porady/radioreport/kurzy-cteni-boziho-slova-v-liturgii/> <https://slovo.proglas.cz/nase-porady/radioreport/kurzy-cteni-boziho-slova-v-liturgii/>>

Informace a přihlašování u Markéty Benešové na [email protected] nebo na tel: 602 832 519