Synoda

Synoda

logo-cz-cropped

Cítíte se být součástí církve, hledáte si k ní vztah nebo vás něčím zklamala?

Chcete církev aktivně utvářet a být v ní slyšeni?

Máte co říci k otázkám, které jsou pro naší církev aktuální?

Zajímá vás, co v církvi i mimo ni zažívají a potřebují druzí lidé?

 

Pokud ano, je ten pravý čas zapojit se do některé z farních synodálních skupinek, a s Duchem svatým a druhými lidmi začít hledat společnou cestu...

Papež František nás všechny vyzývá k aktivní účasti, naslouchání Duchu svatému, svým spolubratřím a spolusestrám, lidem v církvi i mimo ni, zkrátka všem, kterým naše církev není lhostejná.

Během prosince 2021 a ledna 2022 se synodální témata budou diskutovat v rámci již existujících skupin ve farnosti (Setkání nad Písmem, Setkávání maminek, Modlitební společenství, Rodiče dětí, které navštěvují náboženství, Společenství mužů, Společenství starší mládeže, ...).

V lednu a únoru 2022 se bude možné zapojit do jedné z otevřených skupinek (každá skupina se sejde celkem třikrát).

První skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 19 hod. (termíny 13., 20. a 27. 1.), druhá vždy v neděli od 18 hod. (30. 1., 6. a 13. 2.).

Přihlašování je zatím možné zapsáním do tabulky vzadu v kostele. Výhledově bude zde na stránkách dostupná Doodle přihlašovací tabulka.

Pokud byste měli zájem o založení  a moderování vlastní skupiny nebo účasti v některé z otevřených skupin, zapište se do tabulky nebo se ozvěte p. Karolovi Matlokovi.

 

Synoda a její cíle:

Papež František nás zve na společnou cestu. Zve nás k znovuobjevení hluboce synodální povahy církve, k pokornému a společnému učení se, jak máme podle Božího volání být církví třetího tisíciletí. Tuto cestu (synodu) nazval "Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání".

Synodalita je společné putování božího lidu. Tak jako je Ježíš považován za "cestu, pravdu a život", tak se my, jeho následovníci, stáváme "učedníky této cesty". Všichni křesťané jsou povoláni aktivně se podílet na životě církve.

Základní synodální otázkou je "Jak se toto společné putování aktuálně realizuje v naší místní církvi a k jakým krokům nás vybízí Duch svatý, aby se stalo intenzivnějším?"

Cílem synody, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.

Tato synoda je první fází společné synodální cesty a jedním z jejích cílů je zjistit, jak je synodalita reálně žita a uskutečňována v místních církvích (farnostech, diecézích, státech,...).

Synoda je svou povahou duchovním procesem, který je něčím více než jen průzkumem veřejného mínění. Zahrnuje v sobě odevzdání se do Božích rukou, naslouchání Duchu svatému a proces rozlišování. Jde o společné hledání Boží vůle.

Synoda a živé rozhovory v Duchu mají velký potenciál k oživení farností a společenství, otevření se Bohu, druhým a sobě jak na individuální rovině tak na rovině společenství.

Synoda je nadějí!

 

Odkazy a informace o synodě:

 

Harmonogram synodálního procesu katolické církve v ČR

  • 17. října 2021: zahájení liturgickým shromážděním v katedrále/kostelích
  • začátek listopadu 2021 – únor 2022: práce v pracovních skupinkách ve farnostech/církevních společenstvích
  • do 2. března 2022: zaslání závěrů pracovních skupinek diecézním koordinátorům
  • duben-květen 2022: diecézní předsynodní setkání (diskuze připraveného návrhu diecézní syntézy)
  • do 15. května 2022: zaslání finální podoby diecézní syntézy Národnímu synodálnímu týmu
  • 6. července 2022: předsynodní setkání katolické církve v ČR (Velehrad)
  • 15. srpna 2022: odeslání národní syntézy na Generální Sekretariát Synody biskupů