Zapůjčení KC

Zapůjčení KC

Veškeré informace dostanete u koordinátora KC Farní dvůr:

Br. Mgr. Andrzej Żak, MIC

Kontakt: mobil: +420 731 094 086, 

e-mail: [email protected]

 

 

anebo u administrátora farnosti P. Karola Matloka MIC tel. 732340081