Bohoslužby

Bohoslužby

Velikonoční bohoslužby 2024

 

 

Hostivař

Stětí sv. Jana Křtitele

Záběhlice

Narození P. Marie

24. 3. - Květná neděle

mše sv. s žehnáním ratolestí a pašijemi, začíná Svatý týden. připomíná se velikonoční vjezd Ježíše na oslíku do Jeruzaléma

  8.00 - mše sv.

11.00 - mše sv.

  9.30 - mše sv.

18.00 – mše sv.

 

28. 3. - Zelený čtvrtek

připomíná se Poslední večeře Ježíše s učedníky, při které dal své Tělo v podobě chleba a Krev v podobě vína, pak umyl apoštolům nohy a odešel se modlit na Olivovou horu

18.00 - mše sv.

poté modlitební bdění

18.00 - mše sv.

29. 3. - Velký pátek

připomíná se Ježíšovo utrpení a smrt na kříži

10.00 - křížová cesta

kostel otevřen pro osobní modlitbu 10-18 hod.

18.00 - velkopáteční obřady

velikonoční bdění u Božího hrobu 19 – 24 hod.

14.00 - křížová cesta

15.00 - velkopáteční obřady s pašijemi a uctíváním kříže kostel otevřen pro osobní modlitbu 10-18 hod.

 

30. 3. - Bílá sobota

 

 

 

večer

30. 3. - Velikonoční vigilie

hlavní, starobylá velikonoční bohoslužba

velikonoční bdění u Božího hrobu 0 – 19 hod.

10.00 – bohoslužba pro děti s žehnáním velikonočních pokrmů

13.00 - modlitba u Božího hrobu

kostel otevřen pro osobní modlitbu 10-18 hod.

15 hod. - žehnání velikonočních pokrmů

 

20.00 vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání

- svěcení ohně, paškálu, křest dospělých a obnova našich křestních závazků

10 a 15 hod. - žehnání velikonočních pokrmů

 

Slavíme společně v Hostivaři

31. 3. - Hod Boží velikonoční – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  8.00 - mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů

11.00 - mše sv.pro rodiny s dětmi s žehnáním velikonočních pokrmů

kostel otevřen pro osobní modlitbu 9-19 hod.

  9.30 - mše sv.  s žehnáním velikonočních pokrmů

18.00 – mše sv.  s žehnáním velikonočních pokrmů

kostel otevřen pro osobní modlitbu 9-19 hod.

1. 4. - Velikonoční pondělí

  8.00 - mše sv.

11.00 - mše sv. pro rodiny s dětmi

  9.30 - mše sv.

 

Bohoslužby během roku

 

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři

pondělí

18.00 mše sv.

úterý

18.00 mše sv.  a 18.45 moderovaná adorace (malý večer chval)

středa

18.00 mše sv.

čtvrtek

17.30 tichá adorace a 18.00 mše sv.

pátek

18.00 mše sv.

sobota

  8.00 mše sv.

neděle

  8.00 mše sv., 11.00 mše sv., 

 

Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích

středa

17.00 mše sv.

pátek

17.00 mše sv.

neděle

  9.30 mše sv., 18.00 mše sv.

 

Příležitost ke svátosti smíření vždy před bohoslužbou.

Mimo tyto termíny po domluvě s knězem - možnost i duchovního pohovoru.

 

Domov důchodců Praha 10 – Záběhlice, Sněženková 2973/8

První a třetí čtvrtek v měsíci v 15.00 hod. mše sv. 

 

Domov seniorů, Praha 10 - Zahradní Město, Zvonková 2906/6

Druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v 15.00 hod. mše sv. 

 

Nedělní liturgické texty jsou na adrese www.vira.cz/nedelni-liturgie 

Vyhledání bohoslužeb v celé České republice je na adrese b.cirkev.cz