Pravidelné aktivity

Pravidelné aktivity

Pravidelné aktivity ve školním roce: 

 • Komunitní večeře - každý 1. pátek v KC Farní dvůr po mši sv., mše sv. je určená (nejen) pro rodiny s dětmi a je doprovázená scholou, kontakt: Pavlína Hůrková
 • Setkávání maminek s dětmi - úterý od 9,30 hod., v KC Farní dvůr, kontakt: Lucie Buchtíková, luckalit@gmail.com 
 • Mše sv. pro rodiny s dětmi v neděli od 11 hod. v Hostivaři, vždy 1. neděli v měsíci s doprovodem scholy rodičů a dětí
 • Dětský klub Rybičky - pondělí a čtvrtek od 8 do 12 hod. v KC Farní dvůr, kontakt: Blanka Čechová, tel. 776 394 489  
 • Schola - každý 1. pátek od 16.30 a 1. neděli v 9,30 hod. v hostivařském kostele, kontakt Markéta Benešová, benesova@mymail.cz, tel: 602 832 519
 • Výuka náboženství v několika skupinkách (viz dále), kontakt pater Karol Matlok, tel: 732 340 081 
 • Setkávání ministrantů a kandidátů na ministranty - občasně 
 • Farní káva - v neděli po ranní mši sv. v Hostivaři 
 • Setkávání Mariiny legie - ve čtvrtek po mši sv. na faře, kontakt Jiřina Nováková: 608 550 728 
 • Kurz Alfa - další běh kurzu je plánován na září 2022 (přihlašovat se je možné na alfahostivar@seznam.cz)
 • Setkávání BETA (navazuje na Alfu) - ve čtvrtek (nyní neprobíhá)
 • Fatimská pobožnost - každý večer 13-tého v měsíci po večerní mši sv. v Hostivaři
 • Moderovaná modlitební adorace (večery chval) - každé úterý po večerní mši sv. v Hostivaři - každý večer 13-tého v měsíci po večerní mši sv. v Hostivaři
 • Setkání nad Písmem a životem církve - měsíčně v KC Farní dvůr, kontakt J. Mátlová, tel: 605 741 392 
 • Bible pro začátečníky - vždy v pondělí od 19 hod. v KC Farní dvůr, kontakt Vlata Rosická tel: 603 979 343, vlasta.rosicka@seznam.cz
 • Setkávání mladší mládeže - vždy 3. středu v měsíci od 19 hod v KC Farní dvůr, kontakt Jarda Hůrka, tel: 733 698 713 
 • Setkávání starší mládeže - každý druhý čtvrtek od 19 hod., kontakt br. Andrzej Zak, tel: 731 094 086 
 • Setkání mužů – každé 2. úterý v měsíci od 20 hod. v KC Farní dvůr, kontakt: Petr Hlaváček, majacka@seznam.cz 
 • Zdravotní cvičení - každé pondělí od 16,30 hod., v KC Farní dvůr, kontakt Jana Mátlová, tel: 605 741 392  
 • Běh k radosti - sraz vždy v pondělí od 19 hodin před KC Farní dvůr. Kontakt: David Foltýn (tel: 725 234 981, foltyn.david@seznam.cz) 
 • Filmový klub - každou druhou sobotu v měsíci od 18 hod. v KC Farní dvůr 
 • Tvořivý klub - každá druhá středa od 19 hod.  v KC Farní dvůr, kontakt Hana Krusberská, e-mail: h.krusberska@seznam.cz, tel. 776 632 613 
 • Lidé ohrožení bezdomovectvím - středa od 16.30

Není-li uveden u aktivity kontakt, lze kontaktovat patera Karla Matloka, tel.: 732 340 081

 

Výuka náboženství:

 


*  ZŠ Hostivař   -   úterý (od 13. hod.)

        kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081       

*  Předškoláci, prvňáci a druháci - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt Marie Hlaváčková, tel.: 777 597 095

*  Malé děti s rodiči (3 - 5 let) - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt Blanka Čechová, Pavlína Hůrková, tel.: 776 394 489

*  Příprava dětí ke svátostem (2. a 3. třída) - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

       kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081

*  Děti, které chodí již ke svátostem - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt bratr Andrzej Žak, tel.: 731 094 086    

 Příprava rodin s dětmi ke křtu, dospělých ke křtu a příprava k biřmování  -  dle dohody

        kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081

 

 

* Mše sv. v Domově důchodců: první a třetí čtvrtek v měsíci v 15.00 mše sv. -  Adresa: Praha 10, Záběhlice Sněženková 2973/8 

* Mše sv. v Domově seniorů: druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v 15.00 mše sv. -  Adresa: Praha 10, Zahradní město Zvonková 2906/6