Setkávání maminek s dětmi

Setkávání maminek s dětmi

Setkávání maminek s dětmi - úterý od 9,30 hod., v KC Farní dvůr, 
kontakt: Lucie Buchtíková, luckalit@gmail.com 

maminky