Legio Mariae

Legio Mariae

Setkávání Mariiny legie - ve čtvrtek po mši sv. na faře, 
kontakt Jiřina Nováková: 608 550 728 

legio_mariae

V naší farnosti se pravidelně schází společenství Mariiny legie. Uveřejňujeme letní dopis prezidentky Rosa Mystica Mariiny legie věnovaný obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Naši milí modlící členové, srdečně vás zdravíme a doufáme, že jste v pořádku. Letošní letní dopis bychom rádi pojali jako „speciál“ věnovaný naší velké radosti – znovupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Vždyť vaše modlitby na tom mají svůj podíl.
K obnovení sloupu přispělo v průběhu uplynulých 100 let nejrůznějšími způsoby mnoho, mnoho lidí i skupin – mezi nimi
i Mariina legie. Po svém zhotovení v roce 2001 byla replika sochy Panny Marie umístěna na dočasný kovový sloup u boční zdi Týnského chrámu tzv. „v koutě“. Zde jsme se každého třetího dne v měsíci scházeli ke společné modlitbě růžence (sloup byl stržen 3. 11.1918). Bývalo nás asi 12, z toho 4-6 legionářů. Pod věrným a rázným vedením Josífka Bekery jsme potom s hlasitou modlitbou pokračovali k základnímu kameni a dále do kostela sv. Jiljí na mši svatou a loretánské litanie. Ze začátku nám nepřišlo snadné a příjemné modlit se nahlas na veřejnosti, ale postupně jsme se v tom výborně
vycvičili. Jak jsme žasli a děkovali, když po udělení povolení Magistrátem v lednu 2020 přišla proticovidová opatření a vytvořila tak naprosto a netušeně úžasné podmínky pro stavbu sloupu. 4. 6. byl sloup osazením Immaculaty dokončen.

Vzápětí se zde každou středu v 17 hodin začali lidé scházet k modlitbě růžence. Obvykle je nás asi 15, z toho 3-4 legionáři. 15. 8. byl sloup slavnostně posvěcen. Nádherný zážitek byl, když na podzim 2020 byly kostely uzavřeny. U sloupu totiž šest nedělí po sobě prožívalo 200-300 lidí v tichosti a usebrání mši svatou na místě, kde jindy neustává turistický ruch a shon. Opět jsme žasli, když na jaře 2021 bylo na dlažbě náměstí symbolicky namalováno 25 000 bílých křížů za oběti pandemie – Madona Rynecká je tak mohla přijmout pod svůj ochranný plášť. 29. 5. 2021 se konala Mariánská pouť Prahou na poděkování za obnovení Mariánského sloupu. Otec arcibiskup Duka nám požehnal se slovy, že sloup je dílem Božího lidu. Z našeho prezidia Rosa Mystica chodíme pravidelně „ke sloupu“ dvě. Maminka už 13 let a já (dcera) 9 let. Středeční modlitby bychom nevynechaly ani za nic. Cítíme se být poctěné, že smíme být součástí něčeho takového. Moc mě baví starat se o květiny – vždyť lidé jich nosí záplavy. Stále někdo přichází zapálit svíčku, krátce se pomodlit, v duchu poklonit nebo jen tak podívat. Místo jako by zvláštním způsobem přitahovalo malé děti. Mnoho lidí také usedá na schody, které k tomu přímo vybízejí, aniž si uvědomí, že právě obdrželi dotyk Maminky. Přicházejí ovšem i odpůrci. Zdá se mi, že sloup je místem pravdy – leccos vychází najevo, co bych raději skryla. Mám svůj sen – kéž by se u sloupu modlil růženec každý den. Děkujeme vám naši milí za všechny modlitby a oběti, kterými jste k obnovení sloupu přispěli. Prosíme vás, neste jej a ty, kdo k němu přicházejí, ve svých modlitbách i nadále.

Přejeme vám požehnané léto a hodně zdraví.
Za prezidium Rosa Mystica
Hana Řehořová, prezidentka