Aktuality/Ohlášky

Aktuality/Ohlášky

AKTUALITY 

 • Aktuální číslo Farních listů na postní dobu je k dispozici zde
 • Přihlašování k modlitebním maratonům zde
 
OHLÁŠKY NA NEDĚLI 19. 3. 2023
 • Z liturgického kalendáře: v sobotu 25. 3. je sobotní památka Panny Marie a Slavnost Zvěstování Páně
 • I nadále zveme ke všem farním postním aktivitám (pátečním křížovým cestám a Nikodémovým nocím a nedělním (půl)hodinkám Božího milosrdenství). V modlitebním maratonu se budeme – 25. 3. modlit za lidi bloudící ve víře. Prosíme, přihlašujte se na každý týden modliteb zvlášť.
 • Další díl postního průvodce pro děti je přichystán vzadu v kostelích a na farním webu.
 • Dnes po dopoledních mších sv. se můžete v Hostivaři i Záběhlicích zapojit do akce Misijní koláč. Zakoupením napečených koláčů přispějete na Papežská misijní díla. Děkujeme všem pekařům a srdečně zveme k nákupu a ochutnání přinesených dobrot.
 • Dnes od 18 hod. proběhne další Škola modlitby: Modlitba s ikonami, tentokrát s P. Michaelem Špilarem
 • Naše farnost nabízí Velikonoční programy pro školy. Informace na farním webu, přihlašování u Andrzeje Siejaka.
 • V neděli 26. 3. po (půl)hodince Božího milosrdenství (cca v 15,45 hod.) zveme do komunitního centra na film o Faustýně Kowalské
 • V neděli 26. 3. od 18 hod. proběhne závěrečná cestovatelská přednáška s Pepou Miškovským: S třemi dětmi křížem krážem po Balkáně
 • 31. 3. zveme na Extrémní křížovou cestu. Více informací u Andrzeje Siejaka a na farním webu.
 • 1. 4. se v obou našich kostelích bude konat farní brigáda
 • Uvítáme zapojení farníků do velikonoční liturgie. Zájemci o lektorskou a hudební službu a výzdobu kostela, ať se hlásí v sakristii obou našich kostelů bratrům mariánům nebo Markétě Benešové. Zájemci o ministrování se mohou hlásit u br. Andrzeje Żaka.
 • 2. 4. proběhne zpovědní odpoledne
 • 2. 4. zveme na přednášku o judaismu
 • Zveme na Sederovou večeři, která se bude konat 5. 4. od 19 hod. Přihlášení u Markéty Benešové nebo do tabulek v kostele. Vítána je i pomoc s přípravou jednotlivých pokrmů.
 • Zveme všechny ministranty na slavnostní Missu chrismatis v katedrále na zelený čtvrtek dopoledne. Zájemci, hlaste se u br. Andrzeje Żaka.
 • Na základě odezvy na (již tradiční) podzimní charitativní bazárek jsme se rozhodli udělat jeho letní verzi a vyhlašujeme sběr letního oblečení, sportovního vybaveni, doplňků, šperků, hraček, knížek a drobného vybavení domácnosti. Sběr bude probíhat vždy ve čtvrtek od 17 do 18,30 hod. nebo po domluvě s Veronikou Součkovou. Malý letní bazárek pak bude v rámci Farního dne, který se uskuteční v neděli 11. 6.
 • Již nyní je možné se přihlašovat se na farní pouť do Plzně, která se uskuteční 17. 6. V Hostivaři přihlášky přijímá Jana Mátlová, v Záběhlicích paní Fialová
 • Farní tábor se bude konat 21. – 25. 8. Přihlašování na [email protected]