Aktuality/Ohlášky

Aktuality/Ohlášky

AKTUALITY 
 • Aktuální a vánoční rozpis bohoslužeb je k dispozici zde.
 • Adventní Farní listy jsou k dispozici zde
 
OHLÁŠKY NA NEDĚLI 20. 11. 2022
 
 • Z liturgického kalendáře: ve středu 30. 11. je svátek sv. apoštola Ondřeje, v sobotu 3. 12. je památka sv. Františka Xaverského a v sobotu 4. 12. je sobotní památka Panny Marie
 • Sbírky: příští neděli 4. 12. je mikulášská sbírka na bohoslovce
 • Dnes vycházejí adventní Farní listy. Jsou k dispozici vzadu v kostelích a zde. Děkujeme všem jejich přispěvatelům.
 • Adventní cestička pro děti je připravena v obou našich kostelích. Letos děti svými dobrými skutky, modlitbami apod. chystají dárek pro Ježíška k jeho narozeninám. Vzadu v kostelích jsou vytištěné Adventní kalendáře.
 • Dnes po mších svatých oslavíme narozeniny našeho jáhnabratra Andrzeje. Narozeninový den připadá na středu 30. 11. na svátek sv. Ondřeje, pamatujte ve svých modlitbách na našeho jáhna bratra Andrzeje i otce Andrzeje.
 • Dnes od 18 hod. zveme na Cestovatelskou přednášku Autostopem po severní Makedonii
 • 30. 11. se bude konat první rorátní mše svatá. Rorátní mše budou během adventu tradičně ve středu od 6,30 hod. Po mši zveme na společnou snídani do komunitního centra.
 • Srdečně zveme na setkávání Mariiny legie každý pátek v 16 hod. v ateliéru komunitního centra (místnost nad dílnou). Přijďte se nezávazně podívat a možná si Mariinu legii zamilujete, jako mnozí jiní.
 • 2. 12. je první pátek v měsíci. Mše svatá je s doprovodem scholy. Zveme všechny, zejména rodiny s dětmi, k účasti. Po mši následuje tradiční komunitní večeře s programem pro děti.
 • V sobotu 3. 12. od 9 do 15 hod. se uskuteční adventní duchovní obnova s P. Františkem Čechem. Rodiče mohou přijít i se svými dětmi, pro které bude zajištěné hlídání. Na obnovu je potřeba se předem přihlásit (děti i dospělí) u Markéty Benešové (tel: 602 832 519, [email protected]) nebo se zapsat do tabulky vzadu v kostele.
 • Tradiční Mikulášská pro rodiny s dětmi se uskuteční v neděli 4. 12. odpoledne, setkání s Mikulášem proběhne po skupinkách (je třeba se přihlásit do tabulky, odkaz pod QR kódem). Mikulášská nadílka bude pro všechny děti zajištěna. V průběhu odpoledne bude možnost shlédnout divadelní představení, které secvičily děti z farnosti, a to v 15.30 a v 16.30. Součástí je také doprovodný kreativní a herní program. Letos nebylo možné získat na akci finanční podporu z městské části, proto prosíme rodiče o pomoc s uhrazením nákladů. Doporučený příspěvek je 120 kč na dítě (kasička bude během Mikulášské v sakristii).
 • Hledáme dobrovolníky, kteří by napekli perníčky k rozdávání na Živém betlému 25. 12. Více informací u Lídy Černé (tel: 728 010 196)