Aktuality/Ohlášky

Aktuality/Ohlášky

AKTUALITY 

 • Adventní Farní listy jsou k dispozici zde
 
OHLÁŠKY NA NEDĚLI 3. 12.
 • Z liturgického kalendáře: ve čtvrtek 7. 12. je památka sv. Ambrože, v pátek 8. 12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • Sbírky: tuto neděli je sbírka do Fondu sv. Vojtěcha (na mzdovou podporu duchovních)
 • Vzadu v kostelích a na webu jsou k dispozici adventní Farní listy
 • Dnes po mších sv. v Hostivaři společně oslavíme narozeniny našeho jáhna Andrzeje Žaka
 • Dnes také zveme na Školu modlitby s pedagogem, hudebníkem a odborníkem na starou hudbu Michaelem Pospíšilem, se kterým se naučíme zpívat roráty. Začátek 17 hod. v kostele!
 • Dnes se také bude konat historicky první slavnostní rozsvěcení velkého adventního věnce v zahradě hostivařského kostela. V 17,45 vyjde průvod světel z Toulcova dvora. V 18,20 se u kostela můžete těšit na roráty, adventní slovo a rozsvícení adventního věnce. V 19 hod. pak naváže hudebně-literární pásmo Popelka Nazaretská Václava Renče v podání salesiánů a přátel farnosti. Srdečně zveme.
 • Od 4. do 20. 12. probíhají adventně-vánoční programy pro školy (1. - 6. třída). Možnost dojednat pro třídu vašich dětí. Více informací u Andrzeje Siejaka, na webu a nástěnkách.
 • 6. 12. od 6,30 hod. zveme na rorátní mši sv. do hostivařského kostela, po které následuje společná snídaně v komunitním centru
 • 6. 12. od 19 hod. se sejde společenství žen
 • 9. 12. od 9 do 15 hod. zveme na Adventní duchovní obnovu na téma: Co potřebuji obnovit s o. Romanem Kubínem a možností hlídání dětí. Nutnost přihlášení do 7. 12. zapsáním do tabulky v kostele nebo u Markéty Benešové.
 • 9. 12. zveme do kostela a jeho okolí na putující divadelní představení „Jak šel oslík do Betléma“. Sraz v 15 hod. před kostelem.
 • 10. 12. od 10,30 hod. se bude konat nácvik liturgického čtení dětí. Nutnost předchozí domluvy s Marií Hladíkovou ([email protected])
 • 10. 12. je tradiční Mikulášská. Kapacita dětí k Mikulášovi je již naplněna. Pokud se někdo nestihl přihlásit, ať kontaktuje Pavlinu Hůrkovou a individuálně se s ní domluví. Všichni farníci jsou srdečně zváni na divadelní představení dětí v kostele od 15,15 a 16,30 hod.
 • 13. 12. od 19 hod. zveme na Tvořivý klub pro dospělé: panáčci a jiné ozdoby ze šišek. Přihlašování na [email protected] do 11. 12.
 • 15. 12. od 19 hod. zveme do hostivařského kostela na Adventní koncert s Českou mší vánoční Jana Jakuba Ryby.
 • 17. 12 od 15 do 18 hod. se bude v hostivařském kostele konat Předvánoční zpovědní odpoledne


Co se děje ve farnosti v měsíci prosinci:
 
 • 1. 12. od 17 hod. se sejdou ministranti liturgické služby
 • 1. 12. je první pátek v měsíci, po mši svaté pro rodiny s dětmi doprovázené scholou je v KC komunitní večeře
 • 2. 12. od 8 hod. je mše sv. s pobožností první soboty
 • 2. 12. od 9 do 13 hod proběhne Kreativní dílna pro malé a velké: výroba adventních věnců. Kapacita dílny je naplněna.
 • 2. 12. zveme na společnou pouť do Hrádku u Vlašimi konanou při příležitosti oslavy výročí 350 let řádu mariánů. Ještě jsou volná místa. Přihlašování u Jany Mátlové (Hostivař) a paní Fialové (Záběhlice). Odjezd autobusu ve 13 hod. Slavnostní mši bude celebrovat o. K. Herbst. Příspěvek na náklady cesty je dobrovolný.
 • 3. 12. začíná advent. Pro děti je připravena aktivita - adventní cestička, letošní téma je světlo. Svými dobrými skutky společně rozzáří hvězdu nad Betlémem. Průvodci pro děti jsou k dispozici v obou kostelích.
 • 3. 12. si při mších sv. bude možné dát požehnat adventní věnce 
 • 3. 12. po mších svatých v Hostivaři oslavíme narozeniny našeho jáhna Andrzeje Žaka
 • 3. 12. od 17 hod. zveme do hostivařského kostela na Školu modlitby, ve které se naučíme zpívat roráty a něco se o nich dozvíme.
 • 3. 12. zveme na slavnostní rozsvícení adventního věnce v zahradě hostivařského kostela. V 17,45 pochod světel z Toulcova dvora, v 18,20 rozsvěcení s roráty a adventním slovem, od 19 hod. Popelka Nazaretská v kostele). Další svíce budeme rozsvěcovat vždy před nedělními mšemi sv.
 • Od 4. do 20. 12. probíhají adventně-vánoční programy pro školy (1. - 6. třída). Možnost dojednat pro třídu vašich dětí. Více informací na webu a nástěnkách.
 • 6., 13. a 20. 12. od 6,30 hod. zveme na rorátní mše sv. do hostivařského kostela, po které následuje společná snídaně v komunitním centru
 • 6. 12. od 19 hod. se sejde společenství žen
 • 9. 12. od 9 do 15 hod. zveme na Adventní duchovní obnovu na téma: Co potřebuji obnovit s o. Romanem Kubínem a možností hlídání dětí. Nutnost přihlášení do 7. 12. zapsáním do tabulky v kostele nebo u Markéty Benešové.
 • 9. 12. zveme do kostela a jeho okolí na putující divadelní představení „Jak šel oslík do Betléma“. Sraz v 15 hod. před kostelem.
 • Nácvik liturgického čtení dětí se bude konat 10. 12. od 10,30 hod. Nutnost předchozí domluvy s Marií Hladíkovou ([email protected])
 • 10. 12. je tradiční Mikulášská. Kapacita dětí k Mikulášovi je již naplněna. Všichni farníci jsou srdečně zváni na divadelní představení dětí v kostele od 15,15 a 16,30 hod.
 • Setkávání mužů bude od prosince opět vždy každé druhé úterý v měsíci, t. j.  12. 12. ve 20 hod.
 • 13. 12. od 18 hod. se v hostivařském kostele koná Fatimská pobožnost
 • 13. 12. spolu společenství mládeže 10+ a 13+ vyrazí do centra Prahy na světelnou show. 20. 12. se setkání ruší.
 • 13. 12. od 19 hod. zveme na Tvořivý klub pro dospělé: panáčci a jiné ozdoby ze šišek. Přihlašování na [email protected] do 11. 12.
 • Společenství mládeže 16+ se sejde 14. 12. od 19 hod.
 • 15. 12. od 19 hod. zveme do hostivařského kostela na Adventní koncert s Českou mší vánoční Jana Jakuba Ryby.
 • 17. 12 od 15 do 18 hod. se bude v hostivařském kostele konat Předvánoční zpovědní odpoledne
 • Od 18. 12. do 7. 1. zveme na Hostivařské vánoční zastavení v areálu hostivařského kostela a komunitního centra (vánoční zamyšlení, samoobslužná kreativní dílna, výstava betlémů v oknech KC, výstava vánočních prací dětí ze ZŠ Hornoměcholupská, Ježíškova nebeská kancelář, Betlémské světlo,...)
 • 21. 12. odpadá náboženství všech skupin 
 • 24. a 25. 12.  bude možné si z obou našich kostelů odnést Betlémské světlo (viz. otevírací doba kostelů o vánocích)
 • 24. 12. vycházejí vánoční Farní listy (uzávěrka 10. 12.)
 • 25. 12. od 17 hod. zveme na Živý betlém (koledy, divadlo nacvičené dětmi z farnosti pod vedením Marie Hladíkové, vánoční slovo o. Karola, živá Svatá rodina) 
 • 31. 12. od 19 hod. zveme na Silvestrovský večer chval do hostivařského kostela. Od 20 hod. bude následovat farní posezení v komunitním centru.
 • Zájemci o koledování v tříkrálové sbírce z řad dětí, mládeže i dospělých se prosím hlaste Jardovi nebo Pavlíně Hůrkovým.


Výhled na další měsíce:

 • Farní výlet na hory pro rodiny s dětmi, mládež, dospělé i seniory s možností lyžování (Ski areál Czarna Góra v Polsku). Informace na webu a letáčcích v kostelích. Přihlašování u o. Andrzeje Siejaka (tel: 605 594 226, [email protected]) 5. – 7. 1.
 • Farní pouť do Izraele 30. 4. - 8. 5. 2024