Aktuality/Ohlášky

Aktuality/Ohlášky

AKTUALITY 
OHLÁŠKY NA NEDĚLI 15. 5. 2022
 
  • Dnes 15. 5. v 15 hod. bude v Záběhlickém kostele Májová pobožnost. Pěší poutníci se vydají z Hostivaře do Záběhlic v 13,30 hod. Po pobožnosti bude následovat piknik. Srdečně zveme!
  • Příští neděli 22. 5. bude v Hostivaři v 11 hod. mimořádně kytarová mše sv. (místo první neděle v měsíci)
  • 28. 5. se uskuteční farní pouť do Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem. Přihlašování u Jany Mátlové (605 741 392) nebo u paní Fialové (v Záběhlicích).
  • 4. 6. (v předvečer Letnic) od 18 hod. zveme na Svatodušní vigilii. Program bude uveřejněn v následujících dnech na letácích a farním webu.
  • Hledáme pomocníky na Noci kostelů 10. 6. Prosíme dobrovolníky, aby se se zapsali vzadu v kostele do tabulky, u které jsou popsány i různé možnosti zapojení, nebo se domluvili s Markétou Benešovou (tel: 602 832 519, mail: benesova@mymail.cz). Děkujeme
  • I nadále pokračuje sběr věcí pro uprchlíky z Ukrajiny. Věci je možné přinášet průběžně a zanechat je v přístřešku v areálu Komunitního centra nebo je předat Veronice Součkové 19. 5. mezi a 18. hod. Seznam poptávaných věcí naleznete na nástěnkách a farním webu. Organizace Šatník velmi děkuje všem, kdo věci darovali. Vše doputovalo ke konkrétním potřebným lidem. Šatník je nyní opět prázdný a věci poptává dále.
  • Kdo by se chtěl dobrovolnicky zapojit do pomoci s adaptací ukrajinských dětí do českého prostředí, může se přihlásit jako dobrovolník do projektu Městské části Prahy 15. Dobrovolnická činnost bude spočívat v učení dětí ve věku 3 – 6 let českému jazyku formou hry (ve spolupráci s ukrajinskými učitelkami). Více informací zde.