Aktuality/Ohlášky

Aktuality/Ohlášky

AKTUALITY 

 • Mše sv. 6. 6.  bude v Hostivaři mimořádně v už 8 hod., moderovaná adorace nebude
 • 8. 6. se mše sv. v Hostivaři přesouvá na na 17. hodinu, tichá adorace nebude
 • Aktuální číslo Farních listů na postní dobu je k dispozici zde
 • Farní příměstský tábor je již obsazen. 
 • Informace k jednotlivým aktivitám najdete na nástěnkách, farním webu nebo u Markéty Benešové ([email protected], tel: 602 832 519).
 
OHLÁŠKY NA NEDĚLI 4. 6. 2023
 • Z liturgického kalendáře: v pondělí 5.  6. je památka sv Bonifáce, ve čtvrtek 8. 6. Slavnost Těla a Páně, kterou budeme v naší farnosti slavit v neděli 11. 6.
 • Dnes od 18 hod. proběhne přednáška z cyklu Škola modlitby o modlitbě Otče náš s komentáři církevních otců (pozvání přijal o. Klement Mikulka)
 • V úterý 5. 6. bude mše sv. v Hostivaři mimořádně v už 8 hod., moderovaná adorace ten den nebude
 • 8. 6. je poslední čtvrteční náboženství v tomto školním roce, všechny děti i rodiče zveme na mši sv. od 17 hod., následuje závěrečná párty na farní zahradě, více info u katechetů.
 • 8. 6. nebude vzhledem k posunutí mše sv. na 17. hodinu tichá adorace
 • 8. 6. je možné naposledy přinést věci do Malého letního bazárku.
 • 11. 6. budeme slavit Slavnost krve a těla Páně. Po mši sv. v 11 hod. se bude konat průvod a po něm zveme všechny na Farní den. Zvláště srdečně bychom chtěli pozvat a poděkovat těm, kteří se v naší farnosti aktivně zapojují do služby a tím spoluvytváří naše farní společenství (zveme všechny, kteří mají na starosti konkrétní aktivity, starají se o kostel, farní zahrádku nebo komunitní centrum, pomáhají potřebným ve farnosti, podporují ji finančně i modlitebně,…). Přinesení občerstvení je vítáno. Na průvod si děti mohou přichystat košíčky s okvětními lístky.
 • 11. 6. od 18 hod. zveme do hostivařského kostela na Houslový recitál Terezy Horákové

 

          Výhled na měsíc květen:

 • 4. a 18. 5. od 19 hod. se sejde Společenství Beta
 • 5. 5. je první pátek v měsíci. Zveme na dětskou mši sv. s hudebním doprovodem scholy. Po mši následuje Komunitní večeře.
 • 6. 5.  od 8 hod. zveme na mši sv. spojenou s pobožností první soboty s Pannou Marií Fatymskou
 • 7. 5.  bude mše sv. pro rodiny s dětmi v 11 hod. v Hostivaři doprovozena hostivařskou scholou
 • Od 7. 5. začne v Záběhlicích po mši sv. od 9,30 opět Farní káva v zahradě. Srdečně zveme!
 • 8. 5. od 19 hod. zveme na Besedu o svobodě a demokracii s historikem Jaroslavem Šebkem
 • Společenství mužů se sejde 9. 5. ve 20 hod.
 • 11. a 25. 5. od 19 hod. se sejde Společenství starší mládeže
 • 13. 5. od 8 hod. se v hostivařské kostele koná Fatymská pobožnost
 • 13. 5. od 9 do 13 hod. proběhne Kreativní dílna pro malé a velké (výroba domácích deskových her). Přihlašování do 11. 5. na [email protected]
 • 13. 5.  od 18 hod. proběhne Filmový večer (film Hledání země nezemě)
 • 14. 5. od 17 hod. se bude v hostivařském kostele konat Hostivařský komorní koncert (Krása Quartet)
 • Do Školy modlitby přijala pozvání teoložka Kateřina Lachmanová, která nám 14. 5.  od 18 hod. představí přímluvnou modlitbu.
 • 17. 5. od 19 hod. se sejde Společenství mladší mládeže
 • 21. 5. od 15,30 hod. zveme do záběhlického kostela na Májovou pobožnost, po které se v zahradě kostela bude konat společný piknik. Pěší poutníci do Záběhlic budou vycházet z Hostivaře v 14 hod. 
 • 24. 5. od 19 hod. proběhne Setkání nad Písmem
 • 27. 5. od 18 hod. zveme na Svatodušní vigilii v hostivařském kostele (mše sv., první nešpory Slavnosti Seslání Ducha Svatého, promluva, svědectví, modlitby chval, modlitba za vylití Ducha Svatého, závěrečné agapé)
 • 28. 5. při mimořádné mši sv. v 9,30 hod. v Hostivařském kostele přijme poprvé Eucharistii 15 chlapců a dívek. Prosíme o modlitbu za tyto děti. 
 • 28. 5. vyjdou nové Farní listy, uzávěrka do tohoto čísla je 14. 5.
 • V úterý 30. 5. od 19 hod. se sejde Společenství žen
 • Ve středu  31. 5. od 19 hod. zveme do Tvořivého klubu pro dospělé (tečkované kamínky). Přihlašování do 11. 5. na [email protected].
 • Každý čtvrtek od 17 do 18,30 hod. je možné nosit letní oblečení, sportovní vybavení, doplňky, šperky, hračky, knížky a drobné vybavení domácnosti do Malého letního bazárku, který se bude konat v rámci Farního dne 11. 6. 
 • Hledáme dobrovolníky pro pomoc s Nocí kostelů v Hostivaři i Záběhlicích, která se bude konat 2. 6. Přihlášení u Markéty Benešové nebo zapsáním do tabulky v kostele.