Aktuality/Ohlášky

Aktuality/Ohlášky

AKTUALITY 

 • Aktuální Farní listy jsou k dispozici zde
 • Farní tábor je v tuto chvíli zaplněné.
 • Přihlašování na Farní pouť do Polska u o. Andrzeje Siejaka ([email protected])
 
OHLÁŠKY NA NEDĚLI 26. 5. 2024
 • Z liturgického kalendáře: ve čtvrtek 30. 5. je Slavnost Těla a krve Páně a Památka sv. Zdislavy, v pátek 31. 5. je Svátek Navštívení Panny Marie, v sobotu 1. 6. je Památka sv. Justina
 • Dnes od 15,30 hod. vás zveme do záběhlického kostela na Májovou pobožnost, po které se v zahradě kostela bude konat společný S sebou vezměte něco dobrého k zakousnutí pro sebe a druhé. Pěší poutníci do Záběhlic budou vycházet z Hostivaře ve 14 hod.
 • Ve středu 29. 5. od 19 hod. proběhne Tvořivý klub: netradiční záložky z filcu. Přihlašování do 27. 5. na [email protected]
 • Příjem věcí do letního dobročinného bazárku končí v pátek 31. 5.
 • V sobotu 1. 6. od 8 hod. se koná pobožnost první soboty
 • V neděli 2. 6. zveme do Hostivaře na „Boží tělo“ (Slavnost těla a krve Páně) a na Farní den. Po mši sv. v 11 hod. projde starou Hostivaří modlitební průvod, od 13 hod. zveme na piknik ve farní zahradě a malý letní bazárek, ve 14 hod. na divadelní představení Teátru Pavla Šmída Táta a syn, v 17 hod. na Večer chval, kde společně poděkujeme za dar kněžství o. Karola. Prosíme o přinesení drobného pohoštění na společný piknik.
 • V neděli 2. 6. od 17 hod. se v hostivařském kostele uskuteční koncert Patnáctky kulturní Hostivař barokní a soudobá: Trio Gratia
 • V pátek 7. 6. se bude v obou našich kostelích konat Noc kostelů. Program je na nástěnkách a farním webu. Prosíme o pozvání vašich přátel a známých. V Hostivaři bychom ještě uvítali pár pomocníků, kteří by na místě pomohli s oslovováním příchozích v kostele i před ním, pomoc v kavárně, ve stánku s Kurzy Alfa nebo napečením buchty. Na čtvrtek 6. 6. od 15 hod. hledáme pomocníky s nošením stolů a skládáním stanů v Hostivaři. Více informací u Markéty Benešové. Děkujeme
 • V neděli 9. 6. od 19 hod. zveme do farní stodoly na divadelní představení ochotnického divadla BEZVADIVADLO Píseček (komedie o výchovných stylech dnešní doby určená spíše pro dospělé než pro děti). Více informací na letácích a farním webu.

 
Co se děje ve farnosti v květnu:

 • 30. 4. a 1. 5. se koná Cesta světla pro mládež (celý farní areál)
 • 2., 16. a 30. 5. od 19 hod. se sejde Společenství mládeže 16+ (kom. centrum)
 • 3. 5. od 17 hod. proběhne setkání ministrantů liturgické služby
 • 3. 5. je první pátek v měsíci. V Hostivaři je mše svatá (nejen) pro rodiny s dětmi s hudebním doprovodem scholy. Po mši zveme na komunitní večeři (kom. centrum).
 • 4. 5. od 8 hod. se v hostivařském kostele koná pobožnost první soboty
 • 5. 5. od 18,30 hod. se sejde pastorační rada farnosti (kom. centrum)
  • 8. 5. o. Karol výročí 20 let svého kněžství (termín oslavy je přesunutý na 2. 6. - proběhne v rámci Farního dne). Během května bychom vybírali na dárek. Více informací zašleme během května a u farních koordinátorek Markéty a Bety.
  • Termín příštího setkání společenství mládeže 10+ a 13+ bude upřesněn 
 • 8. a 22. 5. od 19 hod. se sejde modlitební společenství (farní stodola)
 • 12. 5. od 10,30 hod. zveme děti, které rádi čtou na nácvik liturgického čtení dětí. Nutnost přihlásit se předem u Marie Hladíkové ([email protected]) (kom. centrum).
  • 12. 5. od 18 hod. zveme na další přednášku z cyklu Škola modlitby: modlitba a duchovní boj. Tématem nás provede o. Vojtěch Kodet. Přednáška bude doplněna modlitbami chval, které povede Bety Barošová. (farní stodola)
 • 13. 5. od 18 hod. se v hostivařském kostele koná Fatimská pobožnost
  • 14. 5. - 27. 6. bude probíhat další běh pohybově - spirituálních kurzů ENRAPHA (tentokrát o chodidle v kontextu Boží opory). Cvičení, které vychází ze švýcarského fyzioterapeuticko – pohybového konceptu inspirující se postrehabilitační metodou pilates, se bude konat vždy v úterý v časech od 18,15; 19,25 a  20,30 hod. a ve čtvrtek od 17,20 hod. Cena kurzu od května do června 1.370 Kč (7 lekcí). Více informací ke kurzu zde.
 • 14. 5. od 20 hod. se bude konat Setkání mužů (kom. centrum)
 • 19. 5. od 18 hod. se sejde Společenství manželů Equipe Notre-Dame (kom. centrum)
  • 18. 5. od 18 hod. v předvečer Slavnosti Seslání Ducha Svatého zveme na Svatodušní Vigilii  (mše sv., první nešpory Slavnosti Seslání Ducha Svatého, promluva, svědectví, modlitby chval, žehnání, modlitby za vylití Ducha Svatého, závěrečné agapé)(kostel Hostivař, kom. centrum)
 • 19. 5. vyjdou Svatodušní Farní listy
 • 22. 5. od 19 hod. se koná Setkání nad Písmem (kom. centrum)
 • 25. 5. proběhne Farní pouť do Oseka u Duchcova. Sraz v sobotu ráno v 6,45 hod.
  • 25. 5. se nebude z důvodu farní poutě konat mše sv. v 8 hod. v Hostivaři
 • 25. 5. od 18 hod. zveme na Recitál houslistky Terezy Horákové (kostel Hostivař)
  • 26. 5. od 15,30 hod. zveme na Májovou pobožnost v Záběhlicích. Ve 14 hod. je možné se zapojit do pouti z Hostivaře do Záběhlic. V 16 hod. zveme všechny na společný piknik.
 • 28. 5. od 19 hod. se sejde Společenství žen (kom. centrum)
 • 29. 5. od 19 hod. proběhne Tvořivý klub: netradiční záložky z filcu. Přihlašování do 27. 5. na [email protected] (kom. centrum)
 • Děkujeme všem, kdo přispěli na projekt organizace Mary’s Meals během postního období. Vybráno bylo 15 000 kč, které budou použity na nakrmení více než 27 dětí v nejchudších zemích světa na jeden rok
 • Probíhá přihlašování na čtvrtý běh Kurzu Alfa, který proběhne od 10. 10. 2024 do 16. 1. 2025 (vždy čtvrtky od 19 do 21 hod. a jedna sobota). Jde o kurz základů víry, kde se můžete příjemnou a záživnou formou (videa a přednášky, diskuse ve skupinkách) dozvědět mnoho informací o křesťanství, jeho podstatě, o Ježíši Kristu, Bohu otci a Duchu svatém, víře, Bibli, modlitbě, zlu, uzdravování, církvi a o mnohém dalším. Kurz Alfa trvá 13 týdnů a je určen pro nevěřící, kteří hledají odpovědi na otázky o Bohu a víře, i pro věřící, kteří si chtějí svůj vztah k Bohu oživit. Prosíme o šíření informace o kurzu. Přihlašování a informace zde.

 

Výhled na červen a další měsíce:

 • Boží tělo a Farní den s divadelním představením Pavla Šmída 2. 6.
 • Večer chval a oslava 20. výročí kněžského svěcení o. Karola 2. 6. 
 • Hostivařský komorní koncert Trio Gratia 2. 6.
 • Noc kostelů 7. 6.
 • Divadelní představení 9. 6.
 • Farní tábor 19. - 23. 8. (přihlašování ukončeno)
 • Výprava mládeže od 10 let 29. 8 - 1. 9. (přihlašování u Pavlíny Hůrkové [email protected])
 • Konference Otcovo srdce 20. - 22. 9. (info o přihlašování bude upřesněno v průběhu května)
 • Pouť do Polska 27. - 29. 9. (přihlašování a info zde)
 • Kurz Alfa 10. 10. - 16. 1. (info zde, přihlašování na [email protected])
 • Seminář o evangelizaci s Michelle Moran 21. - 24. 11.