Seminář "Život v Duchu"

Seminář "Život v Duchu"

Na podzim a v zimě 2023/24 se v naší farnosti konal Seminář „Život v Duchu“. Ten je určený pro křesťany, kteří touží po obnovení a prohloubení svého vztahu k Bohu Otci, Ježíši Kristu a Duchu svatému. Díky novému vylití Ducha svatého mohou účastníci semináře zakusit Jeho působení ve svém životě a obdržet mnoho Božích darů a milostí.

Další běh semináře proběhne nejdříve v roce 2025.

Seminář je určitou formou duchovní obnovy čítající 13 setkání, která se v naší farnosti budou konat vždy ve čtvrtek od 19 hod.

Seminář vznikl v misijních podmínkách v Africe. Jeho autorem je P. Ernst Sievers, W. V. a původně vycházel z modelu, který vyvinulo společenství „Slovo Boží“ v Ann Arbor v USA. Seminář se následně vyvíjel, byl realizován ve více než sto zemích světa. Velkou tradici má i v České republice.

Účastníky semináře se mohou stát lidé, kteří přijali svátost křtu a ideálně i biřmování, jsou zvyklí se alespoň základně modlit, pravidelně se účastní bohoslužeb a mají v sobě ochotu k vnitřnímu růstu a k tomu, aby nechali svůj život silou Ducha svatého proměňovat.

Účast na semináři je spojena s každodenním tichým rozjímáním nad připravenými úryvky z Písma svatého (15 – 20 minut denně) a je podmíněna závazkem k téměř stoprocentní účasti na setkáních (kromě případu nemoci nebo vážných životních situací). Pravidelnost je zde důležitá, protože cílem je dosažení duchovního pokroku a prohloubení vztahu s Bohem.

Každé setkání v sobě obsahuje přednášku a sdílení zkušeností s rozjímáním Písma v malých skupinkách. Seminář v sobě zahrnuje témata jako Boží pohled na člověka, identita Božího dítěte, vnitřní uzdravení a odpuštění, vztahování se k Ježíši jako Pánu svého života, osobní povolání k učednictví, Duch svatý, charismata pro život ve společenství a ovoce Ducha svatého.  Součástí semináře jsou i bohoslužba smíření, modlitba za uzdravení, modlitba za vylití Ducha svatého a bohoslužba rozeslání.

Podrobnější informace u otce Karola nebo Markéty Benešové, přihlašování u Markéty Benešové (mail: [email protected], tel: 602 832 519)

 

JAK SEMINÁŘ „ŽIVOT V DUCHU“ PROMĚNIL MŮJ ŽIVOT A VZTAH K BOHU

"Když jsem se přihlásila na seminář Život v Duchu, tak jsem moc nevěřila, že moje víra může být jiná nebo dokonce silnější. Jsem pokřtěná teprve sedm let. Něco málo o Duchu svatém jsem za tu dobu slyšela a byla jsem ráda, že mně byl ve křtu dán a že Ho teda mám. Vůbec jsem netušila, jak skromné mé představy byly a kolik darů Duch dává, když toužíme!

Seminář jsem absolvovala v loňském roce na začátku léta v intenzivní týdenní podobě ve Vranově u Brna. Vedli ho úžasní lidé, kteří dokázali od prvního dne nastolit atmosféru důvěry a radosti.

Řekla bych, že Duch svatý ve mě smazal pochybnosti, o kterých jsem ani nevěděla, že mám. Vše je naprosto samozřejmé. Už mě nijak nepřekvapují mé zážitky s Bohem. Tak to prostě je a je to normální. ,,Nenormální" je život v mlze. Seminář mi také pomohl najít vztah k Bibli. Písmo se stalo napsaným osobně pro mě.
Teď VÍM naprosto jistě, že nic z mých zážitků s Kristem nebylo ze mě. Je to
skutečné. Vím, že náš Bůh je opravdu živý a chce pro nás život v plnosti.
Už nevěřím. VÍM. Chvála Bohu!"

                                                                                                                        Jitka Grešová