Enrapha cvičení

Enrapha cvičení

POHYBOVĚ SPIRITUÁLNÍ KURZY

Enrapha je jedinečné spojení zdravého pohybu a křesťanské spirituality.

Jedná se o ucelený pohybově-spirituální koncept vycházející ze švýcarského fyzioterapeuticko pohybového konceptu, inspirující se postrehabilitační metodou pilates.

Koncept je rozdělený do 3 základních kurzů, ve kterých se naučíte porozumět svému tělu z pohledu anatomického a vnímat ho z hlediska spirituálního.

 

Kurzy probíhají ve Farní stodole v průběhu celého roku. 

Od 14.5. 2024 budou probíhat kurzy Enrapha v úterý od 18:15 do 19:10, od 19:25 do 20:20 a od 20:30 do 21:25 hodin, a také nově i ve čtvrtek od 17:20 do 18:15 hodin.
 

Cena kurzu od května do června činí 1370 Kč, cena jedné lekce je ve výši 195 Kč. Nelze se zúčastnit pouze jedné lekce, je zde nutnost platby celé částky za kurz. V případě absence je možné si lekci nahradit. 

Více informací k přihláškám a kurzům naleznete zde nebo na emailu: [email protected].

Tato aktivita je pořádaná Jiřím Kubešem, majitelem pohybově spirituálních kurzů Enrapha.