Motto Farní stodoly

Motto Farní stodoly

«Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům.»
(Žid 10, 24)