Dlouhé týdny týdny žijeme s vědomím, že pár set kilometrů od našich domovů zuří válka. Lidé přicházejí o své jistoty, věci, domovy, blízké a své životy. Válka, která původně měla trvat jen několik dnů, se nepříjěmně vtiskla do našich životů.To, jak lidé žijí a čím trpí není jedno ani Bohu a nemůže být jedno ani nám. Vypadá to, že válečná situace potrvá ještě hodně dlouho a proto v naší farnosti přemýšlíme a modlíme se za to, aby nám Bůh dal vědět, jakým konkrétním způsobem máme pomoci těm, kteří to potřebují.
 
Moc děkujeme všem, kteří se zapojili do různých sbírek (finanční sbírky v kostele 27. 2. a na cestovatelské přednášce o Ukrajině, sbírka materiálu a jídla pro lesní nemocnici sídlící poblíž Lvova, kterou organizovala Cesta 121).
 
Další sbírka pro nemocnici v Belochivu se uskuteční 24. 4. po mších sv. v Hostivaři a od 15 do 18 hod.) v rámci Velikonoční zahradní party pro ukrajinské rodiny v areálu Komunitního centra Farní dvůr. Nemocnice v tuto chvíli potřebuje zejména tyto věci:
 • Konzervy
 • Paštiky
 • Tomatové omáčky
 • Cukr
 • Sůl
 • Mouka
 • Olej
 • Ovocné pyré pro děti
 • Čistící prostředky do domácnosti
 • Gumové rukavice
 • Zubní pasty, zubní kartáčky
 • Toaletní papír
 • Dětské pleny
 • Inkontinenční pleny
 • Pastelky, bloky pro děti
 • Pračka
 • Lednička
 • Vysavač
 • Mikrovlnná trouba
 • Rychlovarná konvice
 • Domácí boty – pantofle apod
 
V tuto chvíli zjišťujeme aktuální potřeby ukrajinských uprchlíků na území naší farnosti. Podle našich informací dominují ryze praktické  existěnční potřeby (ubytování, nalezení práce, škol a školek, komunikace s úřady a vyřízení veškerých administrativních formalit nutných k pobytu v ČR, zorientování se v lokalitě, naučení se českému jazyku) ale i duchovní potřeby.
 
Navázali jsme tedy spolupráci s Hotelem Selský dvůr, který ubytovává uprchlíky z Ukrajiny. Jako hezký nápad (na popud a prosbu paní ředitelky Selského dvora) jsme začali péct pro uprchlíky sladké buchty a bábovky snídaním a nosit potraviny, které se aktuálně hotelu nedostávají.
 
Pokud byste se chtěli zapojit do tohoto projektu, prosíme, ozvěte se nejprve Katce Korbové ([email protected], tel.: 733 170 769), která dá každému přesné informace. Prosíme, nenoste buchty do hotelu bez předchozí domluvy s Katkou (nemusely by být od vás přijaty)!!!
 
Rádi bychom pozvali lidi z Ukrajiny do našeho kostela na bohoslužby, adorace, křížové cesty a do Komunitního centra Farní dvůr. na některé programy, které zde probíhají. Prosíme všechny naše farníky, aby uprchlíky vlídně přijali a ujali se jich (ukázali jim prostory kostela, zahrady, komunitního centra, v rámci možností s nimi pohovořili nebo se na ně alespoň usmáli).
 
Prosíme lidi, kteří by měli kapacitu a umí hovořit rusky nebo ukrajinsky, a byli by ochotni občas tlumočit nebo překládat, aby se ozvali Markétě Benešové ([email protected], tel.: 602 832 519).
 
 
Rádi nabídneme zdarma prostory našeho komunitního centra pro setkávání, kurzy češtiny a podobné akce.