Před rokem v postní době se naše farnost modlila Modlitbu sedmi vrchů. Bylo to krásné gesto, kdy každý z nás dal kousek ze sebe tím, že se na obecnější i konkrétní úmysly spojené s nějakým okruhem lidského působení zaměřil v určitý čas ve své modlitbě.

V tomto postním období bychom chtěli na naši loňskou modlitební aktivitu navázat a celkem třikrát se společně jako farnost modlit za to, čím lidé a svět trpí. Modlitební maratony budou probíhat v těchto termínech vždy od pátku 18 hod. do soboty 18 hod.

25. 3. Modlitba za mír na Ukrajině a ve světě *

  1. 4. Modlitba za synodální církev

  8. 4. Modlitba za lidi a instituce na území naší farnosti

Modlící se budou moci zapsat k jednotlivým časům do tabulky v kostele nebo se přihlásit online zde. Modlit se mohou v kostele, doma, v přírodě, sami, s rodinou, s přáteli, známými modlitbami, vlastními slovy, zpěvem nebo posloucháním chval, spočinutím v Boží přítomnosti...

* MODLITBA ZA MÍR NA UKRAJINĚ A V CELÉM SVĚTĚ ANEB JAK SE MODLIT V ČASE VÁLKY

Tváří v tvář zlu a pocitu bezmoci lze setrvávat v modlitbě

Z mnohých stran nyní slyšíme výzvy k modlitbě, což nepřekvapuje. Zvlášť naléhavě k modlitbě vyzývá papež František. Modlitba je pro křesťana velký dar a je zodpovědný za jeho užívání. Víra nám umožňuje setrvávat v modlitbě, i když jsme vystaveni tváří v tvář zlu války, nesmyslnému zabíjení a trápení a také  pocitu bezmocnosti vůči tomu a těm, kdo toto nesmyslné zlo rozpoutali.

Asi každý, kdo se za Ukrajinu modlí, by rád uviděl okamžitý účinek modlitby. Tak se to ale nestává. Přesto je třeba modlit se a nepolevovat, stavět pomyslnou hráz zlu z naší lásky, víry a vytrvalosti. A nenechat se přemoci únavou nebo se dokonce nenechat strhnout ke zlu, ať už se projevuje jakkoliv. 

Můžeme se cítit zahlceni velkým množstvím podnětů
a propadnout jakési paralýze

Boží láska se týká každého člověka! Připojme se tedy svou vírou a svými modlitbami k této Boží lásce. Vždyť Bůh miluje to, co stvořil a Ježíš zemřel za všechny, za nás i za ty nejhorší jedince. V této víře doprovázejme modlitbami všechny jakkoliv trpící.

Tak, jak nám zpravodajství přibližuje celou beznadějnou situaci, můžeme se ale cítit zahlceni velkým množstvím podnětů a propadnout jakési rezignaci či paralýze, že nevíme kde začít a že zrovna naše modlitba nemá smysl. Ale nikdo se nemusí modlit za všechno a za všechny. Můžeme si modlitby rozdělit do proseb a díků za různé skupiny. Níže je jich řada vyjmenovaná. To nás může inspirovat ke konkrétnějšímu zaměření našich modliteb. Můžeme tak mít na mysli vždy určitou situaci nebo určitou skupinu lidí. Nebo si vzít za svou i nějakou konkrétní situaci či osobu.

Konkrétní tipy k modlitbě

Začněme ale vyznáním, že i my jednáme mnohdy zle, že i my jsme hříšníci, kteří se podílejí na zlu ve světě. A proto prosíme Boha o slitování a odpuštění pro nás, pro agresory a pro ty, kdo byli svedeni k podpoře zla.

Pak se můžeme modlit ne jen všeobecně za ukončení války, za trpící, raněné a zemřelé, ale i konkrétněji například:

 • Za děti ve válečných oblastech
 • Za rodiče, hledající pomoc a bezpečí pro své děti
 • Za staré a opuštěné lidi      
 • Za nemocné, o které se nikdo nemůže řádně starat
 • Za rodiny, které se v těchto těžkých chvílích nemohou spojit
 • Za politiky a státníky na všech stranách, aby nacházeli cesty k pokoji a dobru
 • Za iniciátory válek, kteří už nevědí, jakému zlu slouží a kteří nevnímají utrpení druhých
 • Za ty, kdo museli opustit své domovy
 • Za uprchlíky
 • Za ty, kdo nechtějí bojovat a přece musí
 • Za zraněné a za ty, kdo se o ně starají
 • Za mrtvé a jejich rodiny na obou stranách
 • Za ty, kdo nesou těžké břemeno rozhodování, které se týká vojáků i obyvatel
 • Za prozření a obrácení prezidenta Putina i jeho okolí
 • …….
 • Každý sám za sebe a za ty, kteří jsou proti válce, abychom se nenechali ovládnout zlostí, nenávistí a také nepodlehli tupé lhostejnosti.

A nezapomeňme také prosit za naši víru a vytrvalost v modlitbě, protože i to jsou Boží dary a jsou pro nás velmi potřebné.

Autor Aleš Opatrný

Zdroj: www.vira.cz