Postní období je ideálním časem k pochopení křesťanského života jako velkého putování do Otcovy náruče.
Bůh není jako my. Je Otec, původce lásky. Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás. Svou láskou nás naplňuje do té míry, jak se jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc má možnost změnit náš život.
Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat se Bohem milovat a v síle této lásky se pak vydávat po jeho cestách.

Cesta obrácení s sebou přináší jak aspekt odmítnutí hříchu a zla, tak aspekt rozhodnutí pro dobro.


Na co se můžeme v postní době zaměřit?
Jsou to 4 základní a tradicí prověřené prostředky. Protože je postní doba dlouhá, doporučujeme zaměřit se na jednu oblast vždy po dobu jednoho týdne. Ideální je, pokud se pro danou oblast rozhodneme společně, jako rodina nebo jako blízcí lidé. Plnění jednotlivých aktivit pak záleží na
každém z nás. Na konci týdne je dobré se zastavit a sdělit si své zkušenosti a poznatky. S dětmi je vhodné probrat témata a připomínat jim je častěji – zpětně hodnotit i plánovat další.

Postní cestička ve formátu PDF ke stažení zde: 

postni_cesticka_2022