Slavnost těla a krve Páně letos připadá na čtvrtek 16. 6. Tato slavnost je pro nás křesťany připomenutím a možností znovuprožití toho, že eucharistie je trvalým a nezastupitelným zdrojem života každého z nás. „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ (Jan 6,56). Ježíš se nám v eucharistii cele odevzdává, stává se pro nás vinným kmenem, který nás jako ratolesti sytí a vyživuje. „Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.“ (Jan 6,57)

V naší farnosti budeme Boží tělo slavit v neděli 19. 6. Po mši v 11 hod se vydáme průvodem po staré Hostivaři, abychom vyznali víru v Ježíšovu přítomnost mezi námi pod způsobou chleba a vína. Zpěvy a modlitbami budeme Ježíše u čtyř oltářů žádat o požehnání pro místo, kde žijeme, všechny jeho obyvatele, naši farnost a o ochranu a pomoc pro náš každodenní život.  

Po průvodu všechny zveme na společný piknik na farní zahradě. Tentokrát jsme se rozhodli, že spíše než bohatý program chceme pro vás a společně s vámi vytvořit prostor pro společné potkání a popovídání. Prosíme o přinesení občerstvení pro sebe i druhé.