Tříkrálová koleda 2023 a Tříkrálová sbírka v Hostivaři a Záběhlicích probíhá od 1. do 15. ledna 2023.

Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.

Přispět je možné několika způsoby:

  1. Do zapečetěných kasiček koledníkům nebo v kostele (od 1. do 15. 1.),
  2. Dárcovská SMS na číslo 87 77 (DMS koleda 30),
  3. Bezhotovostním převodem, např. skrze QR kód (viz níže)