Duchovní obnova bývá pro prožití postního období a Velikonoc velkou posilou. V letošním postním období ji pro nás slíbil připravit o. Bogdan Stępień OSPPE. Tématem obnovy bude Obrácení – poprvé, podruhé, potřetí… O. Bogdan o něm bude uvažovat z mnoha pohledů – nejen jako o prvním přilnutí a otevření se Bohu, ale i obrácení od hříchu, obrácení od zaměření na sebe sama, o vnitřní proměně a touze se Ježíši odevzdat a Ježíše do svého života opravdu přijmout.

Kdo znáte otce Bogdana, víte, že víru a lásku k Bohu žije každou buňkou svého těla, celou svou myslí a hlavně srdcem, což je v jeho případě opravdu nakažlivé. Setkání s ním je vždy velmi povzbuzující a inspirující. Proto duchovní obnovu s ním opravdu doporučujeme.

I letos chceme vyjít vstříc rodičům menších dětí nabídkou hlídání. Na všechny zájemce o duchovní povzbuzení a přiblížení se Bohu se těšíme 11. 3. od 9 do 15 hod.  Součástí budou přednášky, diskuse, křížová cesta, možnost přijmout svátost smíření a samozřejmě i oběd.

Na duchovní obnovu navážeme krátkým agapé a večerem chval v hostivařském kostele.

Přihlašování na obnovu bude možné zapsáním do tabulky v kostele, na tel. 602 832 519 nebo mailem na [email protected]. Zejména u rodičů, kteří mají zájem o hlídání, prosíme o včasné přihlášení (ideálně do 5. 3.)