Na květnou neděli, kdy si v křesťanských kostelích připomínáme slavný vstup Ježíše na oslátku do Jeruzaléma, čteme pašije a žehnáme ratolesti, se Židé připravují na blížící svátky nekvašených chlebů. Letos máme jedinečnou možnost se na začátku Svatého týdne dozvědět mnoho zajímavých informací o židovském národě, Židech a židovství, jejich kultuře, duchovním a rodinném životě a tak si mnohem lépe představit i jejich mentalitu. Srdečně vás zveme 2. 4. od 18 hod. do Komunitního centra Farní dvůr.

Dobrovolné vstupné bude použito do Fondu na obnovu židovských památek.

Přednášejícím bude Ing. Jaromír Knotek MBA.

Jako železniční inženýr neměl nikdy daleko k tématu Holocaustu a transportům, válečné historii, které procházely jeho rodným krajem a znalost historických souvislostí mu byla vštěpována jeho otcem, také železničářem. Dlouhá léta bydlel v domě po transportovaných židovských spoluobčanech, což ho přivedlo k touze pátrat po zmizelých jménech původních vlastníků. Na gymnáziu v rámci společenských věd si jako téma práce vybral také Judaismus a v současné době je mu Izrael inspirací v technickém rozvoji, vědě a výzkumu a železničním vysokorychlostním stavitelství, v neposlední řadě pak letecké bojové technice. Znalosti především nabyl četbou a samostudiem židovské aškenázké evropské kultury.

Po přestěhování do Prahy se seznámil hlouběji s místní pražskou židovskou kulturou a mystikou a odkazem na rodáky z jeho kraje. Žije v Uhříněvsi, kde se zachoval židovský hřbitov a synagoga, která již neslouží svému účelu. Včetně svitku Tóry, která je zapůjčena ve Velká Británii.