V září se uskuteční Farní pouť do Polska s našimi bratry mariány na místa, která jsou nejen krásná, ale obzvlášť významná pro jejich řád. Navštívíme Gniezno, Licheń, Puszczu Mariansku, Varszavu a Goru Kalwari, kde můžeme s o. Karolem oslavit výročí 25 let jeho řeholního života

Přihlašovací formulář: zde

Doprava: autobusem

Ubytování: dvou a třílůžkové pokoje (nocleh v Lichni a v Sulejówku)

Cena: 4 200 kč (zahrnuje dopravu, vstupné, ubytování a plnou penzi od pátečního večera), platba na účet: 246545609/0300  nebo hotově u Markéty Benešové. Při bezhotovostní platbě do zprávy pro příjemce uveďte vaše  jméno a příjmení a název akce “Farní pouť Polsko 2023”, variabilní symbol 92023. Platbu za každou osobu je potřeba poslat zvlášť.

Informace: o. Andrzej Siejak

Rámcový program:

Pátek 15. 9. 2023 – Praha – Licheń  

6,00 hod. - odjezd autobusu v 6:00 

Cca. 13 hod. – Gniezno – komentovaná prohlídka – místo křtu Polska, hrob sv. Vojtěcha 

Cca. 17 hod. – Licheń – Největší poutní místo v Polsku (šesté ve světě). Místo, kde pusobí mariání. Místo zjevení Panny Marie v 1850 -1851

Cca. 18 hod. – večeře 

Cca. 19,30 hod. – mše sv. 

Cca. 21 hod. – Mariánská pobožnost 

 

Sobota 16. 9. 2023 – Licheń – Puszcza Mariańska – Varšava 

Cca. 7,30 hod. – mše sv. Bazilika  

Cca. 8,30 hod – snídaně 

Cca. 9,30 hod - komentovaná prohlídka poutního místa

Cca. 11,30 hod – čas na soukromou modlitbu 

Cca. 12,30 hod. – oběd 

Cca. 13:30 hod. – odjezd do Puszczy Mariańskiej 

Cca. 16 hod. – Puszcza Mariańska -  komentovaná prohlídka – místo kde vznikl Řád marianů   

Cca. 18 hod. – večeře 

Cca. 19 hod. - večerní prohlídka Varšavy  

 

Neděle 17. 9. 2023 – Varšava – Góra Kalwaria – Praha 

Cca. 7,30 hod. - snídaně 

Cca. 9,30 hod. – návštěva Baziliky Boží Prozřetelnosti 

Cca. 12 hod. - mše sv. u příležitosti 25 let výroční  řeholního života o. Karola v Górze Kalwari – místo kde jsou ostatky sv. Stanislava Papczynskiego 

Cca. 13,30 hod. - oběd 

Cca. 15 hod. – odjezd do Prahy 

Cca. 22 hod. – příjezd do Prahy 

 

Vepište samotný text příspěvku