Během letních měsíců se naší farnosti naskytla možnost ucházet se o dotaci, na revitalizaci farních zahrad v Hostivaři (zahrada u kostela i v areálu Komunitního centra).

Studio Raketoplán, které vytvořilo i architektonický projekt rekonstrukce farní stodoly, zpracovalo předběžnou studii, která bude 25. 8. v 18 hod. v Komunitním centru Farní dvůr prezentována farní i širší veřejnosti.

Studie respektuje dosavadní využití našich zahrad (otevřenost farníkům i veřejnosti, využití k odpočinku a společenským setkáním různého druhu, ale i k pěstování květin a zeleniny a komunitnímu zahradničení).

Zároveň však otevírá i další možnosti využití. Obě zahrady a spolu s nimi kostel, stodolu a Komunitní centrum vkusně propojuje a za pomocí moderních prvků navržených zahradními architekty vytváří zóny pro ztišení a meditaci, veřejná vystoupení i hry dětí.

Žádost o dotaci budeme podávat v lednu 2024. Součástí žádosti musí být zpracovaný detailní projekt včetně všech zákonných náležitostí a povolení. Pokud by naše žádost byla schválena, proběhla by revitalizace pravděpodobně v roce 2024 nebo 2025).

Zajímá nás váš názor a nápady. Při prezentaci bude možné klást otázky a vznášet podněty.

Dotazy a připomínky ke studii je možné směřovat i poté na o. Karola nebo zasílat mailem na [email protected].