Tento rok se chceme společně sjednotit k vyvrcholení oslavy významného jubilea založení kongregace kněží Mariánů. Je to již 350 let, co opustil sv. otec Stanislav od Ježíše a Marie Papczynski komunitu Řádu piaristů se záměrem založit nový řeholní institut, Kongregaci kněží mariánů. 

Nová kongregace s sebou přinesla také nové poselství lásky stojící na pilířích čistoty, chudoby a poslušnosti, vyznání víry a lásky k Bohu a Neposkvrněné Marii

„Kéž Bůh posílí to, co ve Vás udělal!“ Zaznělo z úst zástupce provinciála piaristů Michala Krause při slavnostním ustavujícím ceremoniálu.  

Dnes víme, že Bůh skutečně posílil své dílo nejen v začátcích kongregace mariánů, ale také v celé její historii a uchoval ji pro sebe až do dnešní doby. 

Kongregace sv. Otce Stanislava čitá zhruba 500 kněží a bratří, kteří v 19 zemích 5 kontinentů slouží celé církvi živým i zesnulým. Svou službu se snaží vykonávat v souladu
s mariánským heslem – „Pro Christo et Ecclesia“ (Pro Krista a Církev).

 

Pojďte spolu s námi oslavit toto významné jubileum 2.12.2023 společnou poutí na Hrádek u Vlašimi. Odjezd z Hostivaře bude okolo 13 hod., návrat zpět je plánován na 18 hodinu. 

Doprava je zajištěna objednaným autobusem. 

Přihlásit se můžete u paní Jany Mátlové (Hostivař) tel. 605 741 392 nebo u paní Fialové (Záběhlice), ev. na mailu [email protected].