V letošním adventu bychom rádi nabídli školám (zejména z Prahy 15 ale i dalším) dva vánoční programy určené pro mladší a starší žáky základních škol. Programy budou probíhat od 4. do 20. 12. 2023Komunitním centru Farní dvůr a hostivařském kostele (Domkářská 21/1, Praha 10) v dopoledních a odpoledních hodinách (konkrétní den a čas záleží na domluvě).

 

Program pro mladší děti:

Cílová skupina: 1. – 3. třída

Délka programu: 90 minut

Cíl a forma: program věkově přiměřenou formou dětem přiblíží vánoční zvyky a tradice, příběh Ježíše Krista a podstatu křesťanských Vánoc (prostřednictvím krátké přednášky, projekce krátkého filmu, interaktivní a venkovní hry)

Počet osob: do 30 dětí (jedna třída) + pedagogický dozor

Cena: zdarma

 

Program pro starší děti:

Cílová skupina: 4. – 6. třída, lze i pro družinu

Délka programu: 90 minut

Cíl a forma: program věkově přiměřenou formou dětem přiblíží vánoční zvyky a tradice, příběh Ježíše Krista a podstatu křesťanských Vánoc (prostřednictvím krátké přednášky, projekce krátkého filmu, interaktivní a venkovní hry)

Počet osob: do 30 dětí (jedna třída) + pedagogický dozor

Cena: zdarma

 

Konání programu je možné domluvit e-mailem nebo telefonicky s P. Mgr. Andrzejem Siejakem MIC ([email protected], tel: 605 594 226).