V neděli 10. 12.  se do Hostivaře chystá sv. Mikuláš. Program pro děti bude probíhat v odpoledních hodinách. Mohou se těšit na divadelní představení nacvičené dětmi z farnosti (v 15,15 a 16,30 hod.), mikulášské vyrábění (průběžně během odpoledne) a setkání se sv. Mikulášem (v předem domluveném čase pro každé dítě).

Přihlašování ke konkrétním časům u Mikuláše probíhá od 19. 11. pomocí QR kódu nebo zde.