Ve spolupráci s Městskou částí Praha 15 vás 7. 1. od 17 hod. srdečně zveme na vánočně – tříkrálový koncert do hostivařského kostela Stětí sv. Jana Křtitele:

 

Ludmila Čuchalová – soprán

Martin kusý – flétna

Adam Němec – varhany

 

Program:

  1. V. Holan-Rovenský: Z archy vypuštěný holoubku
  2. F. Handel: Rejoice greatly (árie z oratoria Mesiáš)
  3. F. Handel: Sonáta pro zobcovou flétnu a moll
  4. V. Michna z Otradovic:
Nebeský slavíček
Vánoční magnét a střelec
Vánoční rosička
Vánoční roztomilost
  1. Varhanní improvizace
  2. J. Ryba:
Rozmilý slavíčku
Spi, neviňátko
  1. Michalička: Pastorella in G
  2. J. Mach: Úryvek z vánoční koledové mše

Graduale, Credo, Offertorium

  1. Narodil se Kristus Pán (společný zpěv)

 

Vstupné dobrovolné