Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.

 

Možnosti, jak přispět:

  1. Do zapečetěných kasiček: v ulicích Hostivaře a Záběhlic, před kostely po mších v neděli a v sakristiích kostelů

Od 1. 1. 2024 do 14. 1. 2024

 

  1. Zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem, skrze formulář na webových stránkách Tříkrálové sbírky (www.trikralovasbirka.cz)

Od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024

 

  1. Bezhotovostním převodem skrze přidělený QR kód, nebo bankovním převodem č.ú. 66008822/0800  VS 777910078

Od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024.